Ett givande samarbete för alla!

Anmälan

Under en viss tidsperiod kan verksamheter anmäla sig som uppdragsgivare och beskriva arbeten som studenter kan utföra .

Bekräftelse

Kursansvarig kontaktar uppdragsgivare som har skickat in intresseanmälan och återkopplar om uppdraget passar kursen. Ibland behövs det en diskussion för att klargöra uppdraget.

Samarbete

Under uppdragsperioden genomför studenterna intervjuer, besök hos uppdragsgivaren, datainsamling och analys. Det är viktigt att stötta studenterna med information och kunniga personer inom företaget/organisationen.

Resultat

Resultatet presenteras oftast i en rapport, men det finns även andra möjligheter. Se beskrivning av varje enskild kurs för mer konkret information.

Viktigt att komma ihåg

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar kring hur ditt företag/organisation kan samarbeta med LiU och ta del av universitetets kunskap för att utveckla verksamheten? Kontakta oss!

Susanne Pettersson

Epost: susanne.pettersson@liu.se
Telefon: 013-282448

Pär Westrin

Epost: par.westrin@liu.se
Telefon: 013-288939

Göran Tevell

Epost: goran.tevell@liu.se
Telefon: 013-281822
Hoppa till verktygsfältet