Agil systemutveckling

Har du ett interaktivt system du vill utveckla?

Vi har innovativa studenter som vill arbeta tillsammans med dig i ett agilt systemutvecklingsprojekt för att leverera en högkvalitativ produkt!

Anmälan till uppdrag för kursen öppnar 1 september 2017

Anmäl intresse

Vad får uppdragsgivaren

Du får programvara och dokumentation som producerats i en iterativ och agil process där studenterna arbetat nära uppdragsgivaren för att fånga deras behov.

Exampel på projekt som tidigare utförts är:

– Utveckling av mobilapp för hjärtinfarktspatienter

– Utveckling av web-baserade digitala läromedel

– Framtagning av prototyp för intelligent bibliotekssökning

Projekten kan vara både att göra något från början eller att gå in i ett befintligt system och vidareutveckla det. Det ska dock röra sig om utveckling av nya funktioner.

Hur går det till

Uppdragsgivaren skickar in ett förslag via denna sida.

Kursansvarig väljer av dessa ut 4-5 projekt som genomförs under den aktuella kursomgången.

De utvalda uppdragsgivarna presenterar muntligt sin idé om vad de vill ha utvecklat för studenterna.

Studenterna väljer projekt efter intresse. Alla projekt som presenteras får en studentgrupp.

Den första veckan levererar uppdragsgivaren initiala krav i form av user stories. De har möten med studentgruppen för att gå igenom dessa.

Därefter arbetar studenterna i 6 iterationer/sprinter där uppdragsgivaren bör vara tillgänglig via mail eller telefon och eventuellt enstaka möten för att klargöra otydligheter eller planera om projektet vid behov.

Vid varje iterations slut förväntas uppdragsgivaren delta i en demo/testsession, samt diskussion av nästa iterations omfång och innehåll.

I slutet av terminen överlämnar studenterna all kod och eventuell dokumentation till uppdragsgivaren.

Vid behov skrivs ett sekretessavtal i början av projektet.

Vad krävs av uppdragsgivaren

Projekten vänder sig i första hand till mindre företag eller offentliga organisationer i Linköping med omnejd.

Uppdragsgivaren bör kunna ha fysiska möten med studenterna på universitetet i Linköping minst 7 gånger under projektets gång.

 

Mer om kursen

Kursen läses av studenter på programmet Innovativ Programmering på våren i årskurs 2. Studenterna har tidigare genomfört flera projekt.

Kurskod: TDP029
Läs mer om kursen på LiU hemsida

Just nu är uppdragsanmälan för kursen Agil systemutveckling stängd...

...men om du fyller in formuläret, så återkommer vi när anmälningen öppnar igen

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet