Agil systemutveckling

Har du ett interaktivt system du vill utveckla?

Vi har innovativa studenter som vill arbeta tillsammans med dig i ett agilt systemutvecklingsprojekt för att leverera en högkvalitativ produkt!

Sista datum för uppdragsanmälan: 10 december

Anmäl ett uppdrag

Vad får uppdragsgivaren

Du får programvara och dokumentation som producerats i en iterativ och agil process där studenterna arbetar nära uppdragsgivaren för att fånga deras behov.

Exampel på projekt som tidigare utförts är:

– Utveckling av mobilapp för hjärtinfarktspatienter

– Utveckling av web-baserade digitala läromedel

– Framtagning av prototyp för intelligent bibliotekssökning

Projekten kan vara både att göra något från början eller att gå in i ett befintligt system och vidareutveckla det. Det ska dock röra sig om utveckling av nya funktioner.

Hur går det till

Uppdragsgivaren skickar in ett förslag via denna sida.

Kursansvarig väljer ut 4-5 projekt av dessa som presenteras för studenterna.

De utvalda uppdragsgivarna presenterar muntligt sin idé om vad de vill ha utvecklat för studenterna.

Studenterna väljer projekt efter intresse. De flesta projekt som presenteras får en studentgrupp.

Den första veckan levererar uppdragsgivaren en utförlig kravspecifikation i form av user stories samt har möten med studentgruppen för att gå igenom dessa.

Därefter arbetar studenterna i 6 iterationer/sprinter där uppdragsgivaren bör vara tillgänglig via mail eller telefon och eventuellt enstaka möten för att klargöra otydligheter eller planera om projektet vid behov.

Vid varje iterations slut förväntas uppdragsgivaren delta i en demo/testsession, samt diskussion av nästa iterations omfång och innehåll.

I slutet av terminen överlämnar studenterna all kod och eventuell dokumentation till uppdragsgivaren.

Vid behov skrivs ett sekretessavtal i början av projektet.

Vad krävs av uppdragsgivaren

Uppdragsgivaren ska ha en tydlig idé om vad man vill ha utvecklat. Det bör finnas ett utkast till en kravspecifkation som är nedbruten i önskad funktionalitet. De första veckorna kommer att kräva en del tid av uppdragsgivaren för att utveckla och precisera kravspecifikationen tillsammans med studentgruppen.

Projekten vänder sig i första hand till mindre företag eller offentliga organisationer i Linköping med omnejd.

Uppdragsgivaren bör kunna ha fysiska möten med studenterna på universitetet i Linköping minst 7 gånger under projektets gång.

Mer om kursen

Kursen läses av studenter på programmet Innovativ Programmering på våren i årskurs 2. Studenterna har tidigare genomfört flera projekt.

Kurskod: TDDP029
Läs mer om kursen på LiU hemsida

Bli uppdragsgivare för kursen Agil systemutveckling – fyll i formuläret

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet