Analys av marknads- och teknikstrategier

Teknologstudenterna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario för de  kommande 2-5 åren.

Anmälan till uppdrag för kursen öppnar 1 maj 2018

Anmäl intresse

Vad får uppdragsgivaren

Teknologerna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario över hur de mest kritiska faktorerna kommer att förändras de kommande åren. Dessutom tar teknologerna fram förslag på åtgärder (rekommendationer).

Hur går det till

Arbetet utförs i grupper om 4-5 personer och gruppen besöker företaget under 2-3 halvdagar i okt-nov för att samla in nödvändig information. De behöver träffa och intervjua personer med ingående kunskap om företagets utveckling de senaste åren, framförallt hur företaget har agerat ut mot marknaden, men även hur interna aktiviteter har förändrats till följd av förändrade marknadsaktiviteter. VD är vanligtvis en av de personer som intervjuas.

Resultatet redovisas i en skriftlig rapport, som skickas till företaget. Den presenteras också muntligt på universitetet, då du/ni som uppdragsgivare är mycket välkomna att delta. Ni kan själva komma överens med studenterna om ni även önskar en muntlig presentation på företaget. En sådan görs till självkostnadspris och brukar vara mycket uppskattad.

Vad krävs av uppdragsgivaren

  • Deltagande företag bör vara ett B2B-företag (ej vända sig direkt till privata konsumenter), gärna med egen produkt- eller tjänsteutveckling. Företag med konsumentprodukter som arbetar via återförsäljare eller motsvarande fungerar bra.
  • Resor till företaget (3 st) bekostas av kursen.
  • Övriga eventuella resor och omkostnader som beror av företagets önskemål, betalas av företaget.

Mer om kursen

Kursen på 12 hp ingår i programmet Civilingenjör i Industriell ekonomi och ges på hösten i årskurs 5.

Kurskod: TEIM04
Läs mer om kursen på LiU hemsida

Just nu är uppdragsanmälan för kursen Analys av marknads- och teknikstrategier stängd...

...men om du fyller in formuläret, så återkommer vi när anmälningen öppnar igen

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet