Examensarbete Grafisk Design & Kommunikation

Uppdragsgivare i denna kurs har möjlighet att få hjälp med ett mer omfattande eller detaljerat arbete inom t ex marknadskommunikation, varumärkeskommunikation, medieproduktion, informationsgrafik eller informationsdesign.

Uppdragsanmälningar till kursen sker löpande.

Anmäl ett uppdrag

Vad får uppdragsgivaren

Deltagande i denna kurs ger ditt företag/organisation en möjlighet att få hjälp med ett mer omfattande eller detaljerat arbete inom t.ex. följande områden:

• Marknadskommunikation

• Varumärkeskommunikation

• Medieproduktion

• Informationsgrafik

• Informationsdesign

Examensarbetet är den avslutande kursen på utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommuniktion och ger studenten en möjlighet att fördjupa sin kunskap inom ett specifikt område.

Även om examensarbetet har en tydligt akademisk prägel är det ganska vanligt att det innehåller praktiska inslag, såsom exempelvis produktion av visuellt kommunikations- och informationsmaterial.

Hur går det till

Examensarbetet utförs vanligen av en grupp om två studenter och utgår från en problemformulering eller frågeställning.

Examensarbetet omfattar tio veckors heltidsarbete och startar normalt i mitten av mars och avslutas med en framläggning och redovisning i början av juni.

Under examensarbetet har studenterna en examinator vid universitetet som borgar för arbetets akademiska kvalitet och som slutligen godkänner examensarbetet för framläggning. Examinatorn har också en viss handledande funktion under arbetets gång, med kontinuerliga avsättningar. De har dessutom en handledare från universitetet.

När uppdrag lämnas in läggs de upp till studenterna som möjliga examensarbeten om de uppfyller normalkraven. I slutet av januari bestämmer sig studenterna sig som senast för sitt examensarbete.
Senast i mitten av februari kontaktas uppdragsgivaren av studenterna som valt det erbjudna uppdraget.

 

Vad krävs av uppdragsgivaren

Som uppdragsgivare förväntas du i samarbete med studenterna ta fram den problemformulering eller frågeställning som ligger till grund för examensarbetets planering och genomförande. Normalt förväntas du också agera handledare för examensarbetet, vilket innebär att man bistår studenterna med vissa fakta, sakkunskap och handledning. Som handledare deltar du också aktivt med avstämningar av det pågående arbetet.

Vissa uppdragsgivare vill ge examensarbetaren ett symboliskt arvode sedan de fått resultatet i sin hand. Eventuella beslut härvidlag är helt uppdragsgivarens ensak.

Efter avslutat arbete publiceras normalt examensarbetsrapporten i universitetets elektroniska publiceringssystem. Examensarbetet är normalt en officiell handling. Om uppdragsgivaren önskar hemligstämpla examensarbetet måste det klargöras innan arbetet påbörjas.

Mer om kursen

Kurskod: TQGD10

Bli uppdragsgivare för kursen Examensarbete Grafisk Design & Kommunikation – fyll i formuläret

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet