Ingenjörsmässig värmeteknisk analys

En ingenjörsmässig värmeteknisk analys kopplat till företagets problemställning. Väldigt många problem som har med värme, temperatur eller kyla att göra kan analyseras.

Anmälan till uppdrag för kursen öppnar 1 mars 2018

Anmäl intresse

Vad får uppdragsgivaren

En ingenjörsmässig värmeteknisk analys kopplat till företagets problemställning (väldigt många problem som har med värme, temperatur eller kyla att göra kan analyseras). Studenterna använder ett avancerat kommersiellt datorprogram där olika typer av värmetekniska problem de kan simuleras och analyseras. Resultat och analyser kan vara t.ex. temperaturfördelningar, värmeflöden, kylbehov, termiska svängningar, det beror helt på frågeställningarna i projekten.

Hur går det till

Arbetet görs i grupper om två-tre studenter per grupp och på grund av ett stort antal grupper blir det intressantare om det finns ett flertal frågeställningar från varje företag (alt. en grundfråga som kan delas upp).

Projektgrupperna presenterar sina resultat både i posterform vid LIU och i en teknisk rapport som företaget får. Rapporteringen till företaget sker i och med presentation och rapporter samt postrar i elektroniskt format.

För att vi tillsammans (företaget och kursledaren) ska kunna ta fram bra projektbeskrivningar är det önskvärt att diskussionen inleds innan sommaren.

Vad krävs av uppdragsgivaren

Det som krävs är ett problem/en frågeställningar. Kontaktpersoner på företaget behöver inte ha någon värmeteknisk erfarenhet, men vara insatta i problemställningen. Kostnaderna begränsas till att täcka studenternas överenskomna utlägg.

Dessutom önskas från företaget  att:

  • Projektbeskrivningar skrivs på engelska. Dessa itereras och formas tillsammans med kursensansvarig.
  • Representant/er från företaget kommer till Universitetet och presenterar/introducerar projekten och svarar på frågor från studentgrupperna.
  • Ev. studiebesök på företaget (om det gagnar projektet).
  • Närvaro vid den slutliga posterpresentationen där studentgrupperna presenterar sina intressantaste resultat med postrar

Mer om kursen

Kursen är en avancerad värmeöverföringskurs som ges för civilingenjörsstudenter i årskurs 4 (mest maskinteknik och industriell ekonomi) samt för utbytesstudenter.

Kurskod: TMMV54
Läs mer om kursen på LiU hemsida

Just nu är uppdragsanmälan för kursen Ingenjörsmässig värmeteknisk analys stängd...

...men om du fyller in formuläret, så återkommer vi när anmälningen öppnar igen

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet