Internationell marknadskommunikation

Studenter kan hjälpa till att utvärdera kommunikationsbehov samt ta fram kommunikationsplattformar och visualiseringar av marknadskommunikativa åtgärder för en internationell marknad.

Anmälan till uppdrag för kursen öppnar 1 mars 2018

Anmäl intresse

Vad får uppdragsgivaren

Företaget får under en period om c:a 17 veckor under höstterminen en grupp om 4-6 studenter som kan vara en resurs i verksamheten. Dessa läser sista året på kandidatprogrammet Grafisk design och
kommunikation.
Det studenterna i första hand kan hjälpa till med är att ta fram:

  • En marknadsanalys där fokus ligger på att utvärdera klienten, kunden (målgruppen), konkurrensen och kulturen för att fastställa kommunikationsbehov och dito kanaler för en internationell marknad.
  • Kommunikationsplattformar.
  • Visualisera marknadskommunikativa åtgärder för en internationell marknad.

Hur går det till

Inom ramen för kursen skall projektgrupperna ta fram och presentera:

  • Kundbrief.
  • Omvärldsanalys, vilken avrapporteras i en marknadsplan med fokus på behovet av och inriktningen på marknadskommunikation.
  • Visualiseringar av minst två förslag till marknadskommunikativa åtgärder.
  • Kundrapport.

Förutom den företagsnära projektdelen ingår undervisning om globala förutsättningar i visuell kommunikation, interkulturell kommunikation, internationaliseringens drivkrafter och olika strategiska och organisatoriska frågeställningar som är centrala vid internationell verksamhet.

Studenterna delas in i grupper om 4-6 studenter där olika typer av kompetenser, såsom mer projektledningsinriktade, mer kreatörsinriktade och mer produktionsinriktade, kommer att finnas i alla grupper.

De kommer att ha stöd av lärare under projektet och kursen pågår under tiden september till december. Studenterna tar första kontakten med ditt företag i början av september eller rentav i slutet av maj för att boka ett första möte. Det färdiga projektet redovisas i mitten av december eller vid annan tidpunkt om så avtalas med studenterna.

Kursens syftar till att ge en teoretisk och praktisk kunskap om att medverka i kommunikationsprojekt på en internationell marknad.

Vad krävs av uppdragsgivaren

Ditt företag ska ha en produkt (vara och/eller tjänst) som har en etablerad kundbas på någon marknad, helst den svenska, men att du vill se den marknadsföras på en annan geografisk marknad. Ditt företag ska även ha en liten budget för marknadskommunikation. Som företagare förväntas du ge studentgruppen tillräckligt med information i projektets uppstartsfas för att arbetet till stor del skall kunna bedrivas fristående under huvudelen av projektet. Ni kommer att upprätta en ”beställning” där ni som uppdragsgivare och studentgruppen som uppdragstagare klargör uppdragets omfattning, avgränsningar och tidsplan. Vid varje möte kommer studenterna att skriva en kontaktrapport om hur de uppfattat olika beslut under mötet.

Om uppdragsgivaren önskar hjälp med vidare arbete efter det att projektet avrapporterats och examinerats vid universitetet kan arbetet antingen fortsätta utanför kursverksamheten, eller fortsättas vid någon annan av våra projektkurser.

Mer om kursen

Kursen ingår i kandidatprogrammet Grafisk Design & Kommunikation. Läs mer på http://www.gdk.nu

Kurskod: TNGD28
Läs mer om kursen på LiU hemsida

Just nu är uppdragsanmälan för kursen Internationell marknadskommunikation stängd...

...men om du fyller in formuläret, så återkommer vi när anmälningen öppnar igen

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet