Kommunikation på arbetsplatsen

Företaget / organisationen har här möjlighet att med hjälp av studenter få undersökt hur kommunikationen människa-teknik fungerar inom organisationen eller gentemot omvärlden.

Anmälan till uppdrag för kursen öppnar 1 november 2017

Anmäl intresse

Vad får uppdragsgivaren

Företaget / organisationen har här möjlighet att med hjälp av studenter få undersökt hur kommunikationen människa-teknik fungerar inom organisationen eller gentemot omvärlden. Detta sker som tillämpningsuppgift inom en kurs bl a med syfte att studenterna ska studera och dokumentera intern och/eller extern kommunikation. Ämnet angrips från olika håll och det kan gälla olika aspekter på information och kommunikation, användarvänlighet, vilka föreställningar olika individer eller grupper har om hur eller till vad en specifik teknik ska användas, krav på dokumentation o.s.v.

Vissa grupper har gett förslag på hur ett företag skulle kunna förändra och förbättra företagets hemsida – med avseende på kommunikation och användarvänlighet. Ytterligare några har förbättrat intranät som inte fungerade till full belåtenhet. Det finns alltså många olika sätt att utforma studenternas vistelse på företaget och du är välkommen att ge egna förslag på lämpliga uppgifter. Ert företag kan be studenterna att arbeta med specifika uppgifter som är av särskilt intresse och som samtidigt är kopplat och till förhållandet människa–kommunikation–teknik.

Exempel på tidigare gjorda uppgifter: 

  • Kommunikation ur ett telefonförsäljningsperspektiv
  • Kommunikation i och runt team på Ericson AB
  • Webbaserade rapporter från CSM. Studie av kunders behov och krav
  • Räddningstjänsten, analys av logistik & info-utbytande kommunikation
  • Utveckling av kunskapsflödet i ACE Simulation AB
  • Intern kommunikation inom HSB Östergötland

Hur går det till

Studenterna arbetar i grupper om minst två personer och de behöver vara på företaget sammantaget ungefär 2,5 dagar. Resultaten av studien presenteras i en rapport som, när den är färdig lämnas den till det före tag där studien har gjorts. Studenterna redovisar också sin rapport muntligt på universitet i mitten av april och då är även berörda personer från företaget välkomna att delta. Om företaget tycker att uppgiften rör sig inom känsliga områden kan man skriva ett sekretessavtal.

Vad krävs av uppdragsgivaren

Vid besöken behöver studenterna få träffa någon som är insatt i verksamheten och som kan introducera dem till företaget och till de önskemål som finns kring uppdraget och som i övrigt via e-post och telefon kan besvara de frågor som uppstår. Resor och andra omkostnader i samband med uppdraget betalas av företaget.

Mer om kursen

Denna kurs, ges för civilingenjörsstudenter som går i åk 1 på Informations- teknologiprogrammet vid LiU.

Kurskod: TGTU43
Läs mer om kursen på LiU hemsida

Just nu är uppdragsanmälan för kursen Kommunikation på arbetsplatsen stängd...

...men om du fyller in formuläret, så återkommer vi när anmälningen öppnar igen

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet