Produktionsteknisk problemlösning

Företaget får genom att ”låna ut” ett produktionstekniskt problem chansen att få ett problem belyst och analyserat av ”nya fräscha och oberoende ögon”.

Anmälan till uppdrag för kursen öppnar 1 januari 2018

Anmäl intresse

Vad får uppdragsgivaren

Företaget får genom att ”låna ut” ett produktionstekniskt problem chansen att få ett problem belyst och analyserat av ”nya fräscha och
oberoende ögon”. Studenterna arbetar i grupper om 4-5 personer, där vi blandar M- och I-studenter i grupperna.

Projektuppgifterna bör ha en teknisk inriktning som fördjupar sig mot ett produktionstekniskt problem som påverkar ett produktionssystems
effektivitet. Uppgiften kan handla om ställtidsreduktion, produktionsflöden, Lean Production, fixturering, Just-In-Time, monteringsupplägg, materialbärare etc. Projektuppgiften kan även fungera som en förstudie för ett eventuellt examensarbete. Företagen får dessutom chansen att marknadsföra sig mot och lära känna potentiella kommande examensarbetare och/eller anställda.

Exempel på genomförda projekt:

  • Omarbetat monteringsflöde av en stor produkt som krävde 2 operatörer av och till. Resultatet var ett nytt monteringsbord som tog bort behovet av en extra operatör.
  • Omarbetat materialflöde in och ut ur en svetscell för att öka produktiviteten
  • Konceptuell lösning för en flexibel automatiserad montering av lampor.
  • Ställtidsreduktionslösningar. Ordning och reda runt CNC-maskiner.
  • Förbättring av layout och flöden i produktionslina.

Hur går det till

Projektuppgiften inleds med ett studiebesök där projektgruppen samt en handledare från avdelningen Industriell produktion besöker företaget i slutet på mars eller början av april. Man kommer sedan överens om vilka kontakter som behövs för att lösa uppgiften på bästa sätt. Det är
mycket viktigt att man tidigt blir enig om uppgiftens syfte, mål, omfattning, inriktning, företagets möjlighet till tidsinsats för handledning och information, företagets önskemål om typ av resultat, studenternas kunskaper och möjlighet till tidsinsats, etc.

Projektet motsvarar ca 2 veckors arbete utspritt under 2 månader. Projektuppgiften avslutas med en skriftlig teknisk rapport samt en muntlig avrapportering på Linköpings universitet inom ramen för kursen. Företaget är välkommet att delta i den presentationen.

Vad krävs av uppdragsgivaren

Företaget måste ha produktion av fysiska produkter. Det krävs att företaget ställer upp med tid för handledning och information via mail/ telefon. Kostnaderna utgörs av den tid företaget lägger ner på att möjliggöra för studenterna att genomföra projektet.

Om man önskar fler besök än det första inledande, står företaget för studenternas reskostnader.

Mer om kursen

Kursen ges för Civilingenjörsprogrammen Maskinteknik (M) och Industriell ekonomi (I) i slutskedet av utbildningarna. Studenterna går i årskurs 4.

Kurskod: TMPS27
Läs mer om kursen på LiU hemsida

Just nu är uppdragsanmälan för kursen Produktionsteknisk problemlösning stängd...

...men om du fyller in formuläret, så återkommer vi när anmälningen öppnar igen

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet