Tryckta medier -med huvudinriktning mot framtagande av grafisk profil, logo och trycksaker

En grupp av 4-5 studenter kommer att fungera som ett reklambyråteam och hjälpa företaget med att ta fram tryckt kommunikation om er verksamhet eller en del av verksamheten.

Anmälan till uppdrag för kursen öppnar 1 november 2017

Anmäl intresse

Vad får uppdragsgivaren

Företaget/organisationen får under en period av c:a 2 månader under vårterminen en grupp av studenter som kommer att fungera som ett reklambyråteam och hjälpa företaget med att ta fram tryckt kommunikation om er verksamhet eller en del av verksamheten. Exempel på uppdrag kan vara:

  • Framtagande av grafisk identitet i form av logotyp och grafisk manual.
  • Formgivning av broschyrer, foldrar, flyers, roll-ups, m.m. från idé till tryckfärdigt original

Kursen ges för studenter som läser andra terminen på kandidatutbildningen Grafisk Design och Kommunikation.

Hur går det till

Kursen pågår under tiden januari till maj. Studenterna får sina projekt i slutet av februari och kontaktar kort därefter ditt företag för ett första möte. Det färdiga projektet redovisas under maj månad. Notera att eventuella resor till möten med uppdragsgivaren bekostas av denne.

Vad krävs av uppdragsgivaren

I projektets uppstartsfas förväntas uppdragsgivaren ge en så kallad brief om uppdraget som beskriver uppdragets omfattning, avgränsning och resurser. Denna brief ligger till grund för planering och genomförande av projektet. Under projektet hålls löpande möten för avstämning av arbetet. Efter varje möte upprättas en kontaktrapport där ni som uppdragsgivare och studentgruppen som uppdragstagare klargör det som överenskommits vid mötet.

Vissa uppdragsgivare vill ge gruppen ett symboliskt arvode sedan de fått resultatet i sin hand. Eventuella beslut härvidlag är helt uppdragsgivarens ensak. De ”arvoden” som kan bli aktuella ska inte gå till respektive grupp utan till klassens kassa för gemensamma ändamål.

Om uppdragsgivaren önskar hjälp med vidare arbete efter det att projektet avrapporterats och examinerats vid universitetet kan arbetet antingen fortsätta utanför kursverksamheten om avtal skrivs med studenterna om detta.

För både uppdragsgivaren, studenterna och institutionen kan det finnas ett marknadskommunikativt värde att på institutionens eller uppdragsgivarens hemsida på Internet publicera en kort beskrivning av projektet. En sådan beskrivning kan publiceras först när uppdragsgivaren och studenterna är överens om dess lydelse.

Mer om kursen

Kursen ingår i kandidatprogrammet Grafisk Design & Kommunikation. Läs mer på http://www.gdk.nu

Kurskod: TNGD24
Läs mer om kursen på LiU hemsida

Just nu är uppdragsanmälan för kursen Tryckta medier -med huvudinriktning mot framtagande av grafisk profil, logo och trycksaker stängd...

...men om du fyller in formuläret, så återkommer vi när anmälningen öppnar igen

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet