Statistisk undersökning

En anpassad statistisk undersökning, vanligtvis en enkätundersökning, med sammanställning och analys.

Sista datum för uppdragsanmälan: 18 januari

Anmäl ett uppdrag

Vad får uppdragsgivaren

Uppdragsgivaren får en genomförd grundläggande statistisk analys med sammanställning och presentation. Studenterna får arbeta med ett verkligt problem, kanske med ditt företag, kommun eller organisation som uppdragsgivare? Uppdraget kan handla om nästan vad som helst, men måste kunna analyseras med grundläggande statistiska metoder såsom regressions- eller tidsserieanalys, demografi, undersökningsmetodik eller sambandsanalyser.

Är ni osäkra på om ert projekt är lämpligt, skicka en intresseanmälan så kan vi diskutera vidare.

Några exempel som behandlats de senaste åren är:

  • Hur ser prognosen ut för nästkommande års försäljning?
  • Varför väljer vissa att använda självscanning i mataffären, men inte andra?
  • Hur jämställt är vårt företag, eller vår verksamhet?
  • Vem använder e-handel, och hur kan vårt företag nå den målgruppen?

Hur går det till

Analysarbetet görs inom ramen för en kurs som normalt pågår mellan januari och juni med den största delen av arbetet mellan april och juni. Kontakter med uppdragsgivaren sker fortlöpande under arbetets gång. Vanligtvis arbetar studenterna i grupper om 4 personer.

Gruppen träffar företaget/organisationen och tar reda på vad som ska undersökas, vilken målgruppen för undersökningen är samt hur man bäst når ut till denna. Studenterna skapar sedan självständigt, men i samråd med företaget/organisationen, en projektplan. Därefter delas studenterna upp i mindre grupper om vardera 2 personer som analyserar data och skriver rapporter. De har under hela processen stöd och hjälp av handledare vid universitetet.

Det färdiga arbetet presenteras förutom i rapporten också muntligt vid ett seminarium på universitetet i början av juni, dit uppdragsgivarna är varmt välkomna.

Vad krävs av uppdragsgivaren

Av uppdragsgivaren räcker normalt att det finns en kontaktperson att maila eller ringa vid några tillfällen under arbetets gång. För att projektet ska fortgå smidigt önskar vi att det finns en tydlig datamängd redo för analys inför kursstarten i januari.

För er som inte har en färdig datamängd redo kan en enkätundersökning genomföras. Det är också önskvärt att det finns ett kundregister eller motsvarande som kan användas för att nå ut till den önskade målgruppen.

Kostnaderna för uppdragsgivaren begränsar sig till eventuellt utskick av enkäter, utlägg och resekostnader.

Mer om kursen

Kursen Projektarbete ges för studenter som går år 2 på Kandidatprogrammet för Statistik och dataanalys.

Kurskod: 732G39

Bli uppdragsgivare för kursen Statistisk undersökning – fyll i formuläret

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet