Utredningsuppdrag inom produktionsledning

Studenter kan hjälpa dig och din verksamhet att förbättra produktionsledningen i den egna tillverkningen.

Anmälan till uppdrag för kursen öppnar20 januari 2018

Anmäl intresse

Vad får uppdragsgivaren

Material- och produktionsstyrning är ett stort tillämpningsområde där våra studenter har spetskunskaper. Studenterna genomför en utredning inom föreslaget område och kommer med rekommendationer baserade på de senaste teorierna inom produktionsledning. Vilket område som skall undersökas bestäms i samråd mellan företaget och universitetet.

Exempel på uppgifter som kan utföras av studenterna:

  • Prognoshantering och nedbrytning av prognoser inom materialbehovssystemet.
  • Utvärdering av olika material och produktionsstyrningsfilosofier.
  • Undersöka möjligheterna för implementering av Lean produktion.

Kursen ges för studenter som läser sista året på civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi och Maskinteknik. Studenterna har sedan tidigare kunskaper inom produktionsledning och får nu tillfälle att fördjupa och tillämpa sina färdigheter i praktiken. Företaget får en utredning om relevanta frågor inom produktionsledning.

Hur går det till

Studenterna arbetar i mindre grupper om ca 4 studenter och besöker verksamheten flera gånger under tiden september till december. Det kan också vara aktuellt att genomföra sökningar i företagets datasystem. När arbetet är klart redovisas analys och resultat i en rapport samt vid ett seminarium hos verksamheten.

Vad krävs av uppdragsgivaren

Uppdragsgivaren ska ha en egen produktion och/eller tillverkning. En kontaktperson ska utses på verksamheten som tillhandahåller studenterna med kontakter inför intervjuer och datainsamling. Kontaktpersonen kan också behöva besvara ytterligare frågor per telefon och/eller e-post.

Kostnaderna begränsas till att ersätta studenternas resor i samband med besöken samt att täcka eventuella överenskomna utlägg.

Kursen – och därmed studenternas arbete med era uppdrag – pågår från augusti till december. Deltagande bekräftas senast i juni.

Mer om kursen

Kursen ingår i programmet Industriell ekonomi och Maskinteknik och pågår under årskurs 5. Efter avslutade studier kommer studenterna bland annat att kunna arbeta som konsulter inom produktionsutveckling eller verksamhetsutveckling inom produktion.

Kurskod: TPPE73/TMPI01

Just nu är uppdragsanmälan för kursen Utredningsuppdrag inom produktionsledning stängd...

...men om du fyller in formuläret, så återkommer vi när anmälningen öppnar igen

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet