Utveckling av företags energi- och miljöarbete

En beskrivning av företagets förbättringspotential och möjliga åtgärder. Åtgärderna handlar ofta om material- och energieffektivisering, förbättrade arbetssätt eller olika affärsutvecklingsidéer

Anmälan till uppdrag för kursen öppnar 1 november 2017

Anmäl intresse

Vad får uppdragsgivaren

Vill du få ett helhetsgrepp på ditt företag ur energi-, miljö- och managementperspektiv? Inom den här kursen kan studenter genomföra en
nulägesanalys som bland annat omfattar:

  • miljöutredning,
  • energikartläggning
  • organisationsanalys

Nulägesanalysen ger en beskrivning av företagets förbättringspotential och förslag ges på åtgärder. Åtgärderna handlar ofta om material- och energieffektivisering, förbättrade arbetssätt eller olika affärsutvecklingsidéer. Analysen kan användas för att inleda ett mer strukturerat miljö- och energiarbete eller till förnyelse av ett redan etablerat arbete.

Därutöver skriver studenterna uppsatser (liknande examensarbeten). Inriktningen på dessa bestäms i samråd med företaget och kan vara en utveckling eller fördjupning av nulägesanalysen. Det kan också vara mer fristående arbeten som bidrar till att utveckla energi- och/eller miljöarbetet på företaget, eller är allmänt relevanta och intressanta.

Hur går det till

Under projektets första del besöker en grupp studenter (ca 6 personer) företaget och genomför datainsamling i form av mätningar, intervjuer och insamling av befintlig dokumentation. Utifrån analys av det insamlade materialet sammanställs nulägesanalysen i form av en kort rapport. Projektet genomförs enligt projektledningsmetodik motsvarande IPMA/PMI. Utöver studenternas projektgrupp finns också en expert- och styrgrupp på LiU som stöttar studenternas arbete.

Uppsatserna skrivs i par och handleds av personal på LiU.

Vad krävs av uppdragsgivaren

Alla typer av företag med någon typ av produkt eller tjänsteproduktion är av intresse. Även andra typer av organisationer (t.ex. kommunal verksamhet) är möjliga. Medverkande företag utser en kontaktperson som ansvarar för kommunikationen mellan företaget och studentgruppens projektledare samt är allmänt behjälplig. Studenterna behöver även tillgång till personer med god insyn i företagets inköp, produktion och organisation. Beroende på verksamhet utför studenterna mätningar på plats och måste då bistås med lämplig skyddsutrustning. Företaget förväntas delta i två kortare grindmöten på LiU där studenterna rapporterar till projektets styrgrupp.

Nulägesanalysen presenteras på en gemensam konferens där representation från deltagande företag är värdefull. Studenterna presenterar även gärna resultatet på företaget i samband med t.ex. ledningsgruppsmöten.

Studenternas resor och andra omkostnader i direkt anslutning till projektet bekostas av företaget.

Mer om kursen

Kursen ingår i civilingenjörsprogrammet Energi Miljö Management och ges under det tredje läsåret. Efter avslutade studier kan studenterna arbeta inom ingenjörsorienterade yrken med inriktning mot energi-, miljö, och managementfrågor.

Kurskod: TKMJ41
Läs mer om kursen på LiU hemsida

Just nu är uppdragsanmälan för kursen Utveckling av företags energi- och miljöarbete stängd...

...men om du fyller in formuläret, så återkommer vi när anmälningen öppnar igen

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet