Varumärkesanalys

Ditt företag eller organisation kan få hjälp med att utvärdera befintligt varumärke och få förslag på hur varumärket kan förstärkas för t ex en tydligare position gentemot konkurrenterna.

Anmälan till uppdrag för kursen öppnar 1 oktober 2017

Anmäl intresse

Vad får uppdragsgivaren

Ditt företag eller organisation kan få hjälp med att utvärdera ert befintliga varumärke och få förslag på lämpliga förändringar så att varumärket stärks. Utgångspunkten för arbetet är att allt varumärkesarbete har sin grund i företagets strategi och att det är kunderna som äger varumärket. Detta kan göras av duktiga studenter inom ramen för en kurs inom kandidatprogrammet Grafisk Design & Kommunikation.

I kursen ska studenterna:

  • Med hjälp av olika verktyg utvärdera sex olika aspekter av varumärket, varav identitet och image, positionering och kundbaserat varumärkesvärde är obligatoriska
  • Ta fram rekommendationer för hur varumärket, utifrån studerade aspekter, kan förstärkas

I denna del av kursen Grafisk profilering och varumärken gör studenterna inga design- eller kampanjförslag utan det är en ren varumärkesanalys.

Hur går det till

Kursen som helhet syftar till att ge studenterna både teoretisk kunskap och praktisk förmåga i att analysera ett varumärke och formulera varumärkesidentitet och marknadskommunikation för detta. Kursen inleds med studier i varumärkesteori och en praktisk tillämpning i form av en varumärkesanalys. Det är här ditt varumärke kommer in. Arbetet genomförs i grupper om 4-5 studenter och varje grupp tar sig an ett varumärke. Marknaden som analyseras är avgränsad till den svenska. Viss lärarhandledning förekommer.

Vad krävs av uppdragsgivaren

För att ditt företag eller organisation ska fungera bra i denna kurs bör det/den ha minst några anställda och ha etablerats på marknaden. Med det menas att det ska finnas ett erbjudande (vara/tjänst) till en tänkt målgrupp och företaget ska ha sålt detta erbjudande under minst ett år, helst längre. I händelse av att ditt företag/organisation är inom välgörenhetssektorn, ska verksamheten ha varit igång minst ett år. Eftersom varumärke inte är samma som företag/organisation, måste det finnas tankar om kärnvärden, varumärkesnamn, logotyp, gärna en företagshistorik etc. samt att det måste finnas någon form av informationsmaterial tillgängligt (tryckt och/eller digitalt).

Företag och organisationer som vill vara uppdragsgivare kan skicka in en uppdragsanmälan via formuläret nedan eller kontakta kursansvarig direkt, se kontaktuppgifter till höger. Beskriv kortfattat organisationens grunder och verksamhet, företagets affärsidé och marknad. Ge en bild av företagets/organisationens behov och förväntningar med mera.

Som uppdragsgivare förväntas du ge studenterna tillräckligt med information i projektets uppstartsfas samt vid ett eller ett par ytterligare tillfälle ca två veckor senare för att arbetet skall kunna bedrivas fristående under huvudelen av projektet. Du kommer att upprätta en uppdragsbeskrivning där du som uppdragsgivare och studenterna som uppdragstagare klargör uppdragets omfattning, avgränsningar och tidsplan.

Oavsett uppdragsgivares önskemål kommer utbildningen främst fokusera på att ge studenterna de kunskaper kursen stipulerar. Om så behövs kompletteras eller omformas uppgiften så att studenterna kan uppnå kursmålen.

Vissa uppdragsgivare vill ge gruppen ett symboliskt arvode sedan de fått resultatet i sin hand. Eventuella beslut härvidlag är helt uppdragsgivarens ensak. De ”arvoden” som kan bli aktuella ska inte gå till respektive grupp utan till klassens kassa för gemensamma ändamål.

Mer om kursen

Kursen ingår i kandidatprogrammet Grafisk Design & Kommunikation. Läs mer på http://www.gdk.nu

Kurskod: TNGD22
Läs mer om kursen på LiU hemsida

Just nu är uppdragsanmälan för kursen Varumärkesanalys stängd...

...men om du fyller in formuläret, så återkommer vi när anmälningen öppnar igen

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet