Verksamhetsutveckling med IT-stöd

Studenter finns på företaget några dagar i veckan för att arbeta med i förväg stipulerade aktiviteter såsom analyser, utredningar, strategiarbeten och/eller utvecklingsarbete.

Anmälan till uppdrag för kursen öppnar 1 april 2018

Anmäl intresse

Vad får uppdragsgivaren

En extra resurs, i form av studenter, som på hel- eller halvtid under hela hösten kan bidra med utvecklingsarbete eller andra angelägna uppdrag.

Under hela höstterminen genomför studenter som går tredje året på Systemvetarprogrammet en verksamhetsförlagd period, för tillämpning av kunskaper hos ett företag, som en del av sin utbildning. Studenterna finns under denna tid på företaget några dagar i veckan för att arbeta med i förväg stipulerade aktiviteter såsom analyser, utredningar, strategiarbeten och/eller utvecklingsarbete. Dessa aktiviteter bör vara av icke trivial karaktär.

Detta är en bred utbildning och studenterna har under de två första åren läst kurser inriktade på såväl IT och verksamhet som förändringsarbete i arbetslivet. De har alltså en god grundläggande förmåga att t ex göra utredningar i samband med olika typer av förändringsprocesser i organisationer och företag. Dessa kan tjäna som stöd inför förändringar, under pågående processer, eller vid efterföljande utvärderingar. Särskilt det sistnämnda är det ofta svårt att avsätta tillräckliga resurser till i mindre företag.

Här några exempel på uppgifter som tidigare har utförts inom praktiken:

  • Behovsanalys som förberedelse för införande av resursplaneringssystem
  • Kundvård i IT-företag – en utredning om kundvårdsstrategier
  • Utredning och dokumentering av ett mindre IT-företags försäljningsprocess
  • Utvärdering av införandet av ett nytt IT-system som stödjer kärnprocessen i ett bemanningsföretag

Hur går det till

En eller två studenter tillbringar i genomsnitt fyra respektive två dagar per vecka hos er och är då tillgängliga för att delta i det löpande arbetet eller för att ägna sig åt särskilda uppgifter som överenskommits med ditt företag eller organisation. Kursen pågår från augusti till mitten av januari, då en slutrapport redovisas på ett seminarium dit din verksamhet är särskilt välkomna. Under perioden ordnas ungefär en gång i månaden diskussionsseminarier för kursdeltagarna, där de gemensamt får reflektera över sina erfarenheter. Dessutom finns en handledare från universitetet tillgänglig löpande.

Vad krävs av uppdragsgivaren

Företaget eller organisationen ska helst ha minst 30–40 anställda och gärna ligga inom max en timmas resväg från Linköping. Företag och organisationer av alla slag är välkomna. Studenterna behöver tillgång till en kontaktperson eller handledare som kan avsätta viss tid, särskilt inledningsvis, men som också finns tillgänglig löpande under perioden.

Mer om kursen

Kursen, med denna praktikperiod, ingår i Systemvetarprogrammet (SVP) och pågår under årskurs 3. Efter avslutade studier kommer studenterna att bland annat kunna arbeta med IT-utveckling.

Kurskod: 725G44
Läs mer om kursen på LiU hemsida

Just nu är uppdragsanmälan för kursen Verksamhetsutveckling med IT-stöd stängd...

...men om du fyller in formuläret, så återkommer vi när anmälningen öppnar igen

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet