Yrkesvillkor med arbetsplatsförläggning

Studenter som resurs för involvering i skarpa projekt – allt ifrån att medverka i både planering och genomförande till att vara med i en del av detta.

Uppdragsanmälningar till kursen sker löpande.

Anmäl ett uppdrag

Vad får uppdragsgivaren

Företaget får under en period av 5-7 veckor under vårterminen en eller flera studenter som kan vara en resurs och tillgång i verksamheten. Dessa läser andra året på kandidatutbildningen i Grafisk design och kommunikation. Studenterna har en del av utbildningen verksamhetsförlagd, både för att kunna tillämpa sina kunskaper och för att få en inblick i hur det är att yrkesverksam inom grafisk verksamhet eller liknande.

Hur går det till

Studenterna har vid det här laget god kännedom om grafisk design och kommunikation både för tryck och för webb. De förväntas att själva ta ansvar för sin verksamhetsförlagda del av utbildningen genom att i ett tidigt skede ta kontakt med lämpliga företag. De kan välja att söka enskilt eller tillsammans två och två.

Tidsramen för den verksamhetsförlagda utbildningen innebär att studenterna har ett schema där 7 veckor är vikta för just den här delen av projektkursen. Meningen är att studenterna ska vara ute sammanhängande i 5-7 veckor där 5 veckor är ett minimum.

Involvering i skarpa projekt kan vara allt ifrån att medverka i både planering och genomförande till att vara med i en del av detta. En del av studenterna kommer att bli kreatörer och för dem är det mer passande att delta i den kreativa processen, andra vill bli projektledare och för dem kan det passa bättre att delta i strategi och planering.

Förutom de arbetsuppgifter de får på arbetsplatsen har de med sig en uppgift att redovisa efter praktiken. Hur kommunikationsprocesserna fungerar på den arbetsplats där de är. Det kan handla om hur kommunikationen med kund och leverantörer går till eller om intern kommunikation, t.ex. mellan avdelningar eller mellan huvudkontor och distriktskontor (även kontor i andra länder).

Kursen pågår under tiden mars till maj.

Vad krävs av uppdragsgivaren

Intressanta företag kan vara reklambyråer, marknadsavdelningar på större företag, event-byråer eller annan liknande verksamhet. Även organisationer och föreningar som sysslar med grafisk verksamhet är givetvis intressanta.

Som företagare förväntas du handleda studenten de veckor denne är på ert företag. Om studenten blir involverad i projekt hos er redan före ”praktikveckorna” bör ni givetvis ge den information som behövs för att studenten skall kunna göra en fullgod insats.

Mer om kursen

Kursen ingår i kandidatprogrammet Grafisk Design & Kommunikation. Läs mer på http://www.gdk.nu

Kurskod: TNGD21
Läs mer om kursen på LiU hemsida

Bli uppdragsgivare för kursen Yrkesvillkor med arbetsplatsförläggning – fyll i formuläret

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet