Få uppdrag utförda i 38 olika kurser inom 13 områden

Se hela listan, eller välj ett område som är särskilt intressant för dig. Du kan även spara information om varje kurs som PDF.

Dessa kurser tar emot uppdragsanmälningar just nu

Agil systemutveckling

10 dec
sista datum för uppdragsanmälan
Totalt 5 veckors heltidsarbete utspritt på 14 veckor
5-6 studenter
Kandidat
Har du ett interaktivt system du vill utveckla? Vi har innovativa studenter som vill arbeta tillsammans med dig i ett agilt systemutvecklingsprojekt för att leverera en högkvalitativ produkt! 

Företagsanalys för utveckling

15 dec
sista datum för uppdragsanmälan
Företaget får en omfattande helhetsanalys, med konkreta förslag till utveckling och förbättring av verksamheten. 

Statistisk undersökning

18 jan
sista datum för uppdragsanmälan
En anpassad statistisk undersökning, vanligtvis en enkätundersökning, med sammanställning och analys. 

Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete inom slöjd och hantverksområdet

Anmälning av uppdrag sker löpande
10 veckor veckor
20-25 studenter
Kandidatnivå
Uppdragsgivaren får du tillgång till studenter med kompetens inom formgivning och framställning av produkter i materialen textil, trä och metall. Uppdraget skall ha ett tydligt ekonomiskt och marknadsmässigt perspektiv. 
Områden: Design · Marknadsföring

Kulturproduktion och samverkan

Anmälning av uppdrag sker löpande
Som uppdragsgivare i denna kurs får du tillgång till studenter med stark kompetens i kulturproduktion, innehålls- och konceptutveckling samt projektledning. 

Examensarbete Grafisk Design & Kommunikation

Anmälning av uppdrag sker löpande
10 veckor
1-2 personer studenter
Kandidat
Uppdragsgivare i denna kurs har möjlighet att få hjälp med ett mer omfattande eller detaljerat arbete inom t ex marknadskommunikation, varumärkeskommunikation, medieproduktion, informationsgrafik eller informationsdesign. 
Område: Design

Verksamhetsförlagd utbildning inom arbetsterapi

Anmälning av uppdrag sker löpande
Få nytta av arbetsterapeutisk kunskap rörande människors hälsa, ergonomi, meningsfulla aktiviteter, miljöns betydelse för aktivitet, tillgänglighet, delaktighet och funktionsnedsättningars påverkan på aktivitet. 
Område: Vård och hälsa

Aktivitet, delaktighet och hälsa – examensarbete i arbetsterapi

Anmälning av uppdrag sker löpande
Inom ramen för ett examensarbete kan studenter undersöka ett problem eller belysa ett område för möjliga förbättringar gällande människors dagliga aktiviteter, delaktighet och samspelet mellan personen och den omgivande miljön. 
Område: Vård och hälsa

Yrkesvillkor med arbetsplatsförläggning

Anmälning av uppdrag sker löpande
Studenter som resurs för involvering i skarpa projekt – allt ifrån att medverka i både planering och genomförande till att vara med i en del av detta. 
Områden: Design · Marknadsföring

Enkätundersökning med marknadsinriktning

Anmälning av uppdrag sker löpande
Ditt företag får en kvantitativ enkätbaserad marknadsanalys utifrån ditt företags befintliga kundbas. 
Områden: Marknadsanalys · Statistik

Anmäl intresse för att bli uppdragsgivare för dessa kurser

Utredningsuppdrag inom ekonomi och statsvetenskap

1 okt
öppnar uppdragsanmälningar
Vill er organisation få hjälp med att få en eller flera frågor undersökta och analyserade? Studenter, som studerar nationalekonomi och/eller statsvetenskap, genomför utredningsuppdrag inom ramen för sin praktikkurs. Uppdraget genomförs på er arbetsplats under en hel eller en halv termin.   
Område: Utredningsarbete

Varumärkesanalys

1 okt
öppnar uppdragsanmälningar
Ditt företag eller organisation kan få hjälp med att utvärdera befintligt varumärke och få förslag på hur varumärket kan förstärkas för t ex en tydligare position gentemot konkurrenterna. 
Område: Kommunikation

Kommunikation på arbetsplatsen

1 nov
öppnar uppdragsanmälningar
Företaget / organisationen har här möjlighet att med hjälp av studenter få undersökt hur kommunikationen människa-teknik fungerar inom organisationen eller gentemot omvärlden. 

Tryckta medier -med huvudinriktning mot framtagande av grafisk profil, logo och trycksaker

1 nov
öppnar uppdragsanmälningar
En grupp av 4-5 studenter kommer att fungera som ett reklambyråteam och hjälpa företaget med att ta fram tryckt kommunikation om er verksamhet eller en del av verksamheten. 

Utveckling av företags energi- och miljöarbete

1 nov
öppnar uppdragsanmälningar
En beskrivning av företagets förbättringspotential och möjliga åtgärder. Åtgärderna handlar ofta om material- och energieffektivisering, förbättrade arbetssätt eller olika affärsutvecklingsidéer 

Studentresurs inom HR -arbetsplatsförlagd utbildning

1 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Få värdefull input till er organisation genom en student från PA-programmet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ger studenten möjlighet att få inblick i HR-/personalarbete inom en organisation samtidigt som arbetsgivaren får värdefull input till sin organisation. Studenten utför ett HR-uppdrag och finns med på er arbetsplats under fem veckor. 

Strategisk miljöledning

1 jan
öppnar uppdragsanmälningar
5 veckor veckor
4-6 personer studenter
Sista året Kandidatprogram
Ett företags eller organisations arbete med strategisk miljöledning är ett sätt att visa att företaget/organisationen tar dagens miljöproblem på allvar och vill förbättra sin verksamhet med avseende på miljö. Både privat och offentlig verksamhet ställs inför utmaningar där strategiskt arbete med miljöfrågor kan komma till nytta. 

Bilder och grafik

1 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Studenterna genomför projekt inom bildområdet, dvs datorgrafik, bildanalys, datorseende, bildkodning, och seende robotar, enligt CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) modellen. 

Kandidatprojekt i programvaruutveckling

1 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter genomför ett programmeringsprojekt från specifikation till test och leverans. 

Förbättrad produktutveckling

1 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Ditt företag får en kartläggning och analys av er produktutvecklingsprocess, med förbättringsförslag utifrån era behov. 

Produktionsteknisk problemlösning

1 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Företaget får genom att ”låna ut” ett produktionstekniskt problem chansen att få ett problem belyst och analyserat av ”nya fräscha och oberoende ögon”. 

Utredningsuppdrag inom produktionsledning

20 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter kan hjälpa dig och din verksamhet att förbättra produktionsledningen i den egna tillverkningen. 

Quality Management – Six Sigma Project

26 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter på civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Industriell Ekonomi genomför ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Denna typ av projekt fungerar ofta som pilotprojekt som innebär en injektion till ett mer offensivt kvalitetsutvecklingsarbete. 

3D-printing av prototyper och modeller

1 mar
öppnar uppdragsanmälningar
8 veckor
1-3 studenter
Master
Behöver ni hjälp med framtagning av egen designade prototyper eller fysiska modeller? Vi lanserar en ny kurs och behöver verkliga uppdrag som studenterna kan jobba med. 

Internationell marknadskommunikation

1 mar
öppnar uppdragsanmälningar
17 veckor
4-6 studenter
Kandidat
Studenter kan hjälpa till att utvärdera kommunikationsbehov samt ta fram kommunikationsplattformar och visualiseringar av marknadskommunikativa åtgärder för en internationell marknad. 

Analys och problemlösning inom logistik

1 mar
öppnar uppdragsanmälningar
Ditt företag/organisation kan få en verksamhetsanpassad allmän analys av nuvarande material- och informationsflöden. Dessutom kan studenterna lösa en till företaget/organisationen lämpad uppgift. 

Ingenjörsmässig värmeteknisk analys

1 mar
öppnar uppdragsanmälningar
En ingenjörsmässig värmeteknisk analys kopplat till företagets problemställning. Väldigt många problem som har med värme, temperatur eller kyla att göra kan analyseras. 
Område: Energi & miljö

Verksamhetsutveckling med IT-stöd

1 apr
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter finns på företaget några dagar i veckan för att arbeta med i förväg stipulerade aktiviteter såsom analyser, utredningar, strategiarbeten och/eller utvecklingsarbete. 

Kartläggning och analys av energisystem

1 apr
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter kan hjälpa ditt företag eller din organisation att kartlägga och analysera era energisystem och energianvändning. 

Analys av produktionsstrategier

1 apr
öppnar uppdragsanmälningar
Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrning, anskaffning, processteknologi och anläggningar. 

Processer för innovation och entreprenörskap

2 apr
öppnar uppdragsanmälningar
Projektet genomförs på uppdrag av företag/organisationer som är intresserade av innovationsledning eller entreprenörskap. Det kan handla om företag/organisationer som redan har bra processer och ledarskap för innovation eller som vill förbättra och få sina nuvarande processer belysta. 

Design av behovsanpassade system

1 maj
öppnar uppdragsanmälningar
Din verksamhet får som beställare färdiga specifikationer, som kan användas som underlag och stöd för inköp och implementering av nya datasystem samt för eventuell framtida vidareutveckling. 

Analys av marknads- och teknikstrategier

1 maj
öppnar uppdragsanmälningar
Teknologstudenterna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario för de  kommande 2-5 åren. 

Marknadsföringsmaterial på spanska

1 aug
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på spanska. 
Områden: Design · Marknadsföring

Marknadsföringsmaterial på tyska

1 aug
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på tyska. 
Områden: Design · Marknadsföring

Industriell produktion – Avancerat studentupprag inom produktionsteknik

19 sep
öppnar uppdragsanmälningar
15 veckor
2- 4 studenter
Master
Du, som företagare, kan få hjälp att analysera och utveckla frågeställningar som påverkar produktionens effektivitet och produktivitet. 

Kartläggning och analys av energisystem

19 sep
öppnar uppdragsanmälningar
 

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar kring hur ditt företag/organisation kan samarbeta med LiU och ta del av universitetets kunskap för att utveckla verksamheten? Kontakta oss!

Susanne Pettersson

Epost: susanne.pettersson@liu.se
Telefon: 013-282448

Pär Westrin

Epost: par.westrin@liu.se
Telefon: 013-288939

Göran Tevell

Epost: goran.tevell@liu.se
Telefon: 013-281822
Hoppa till verktygsfältet