Energi & miljö

Studenter besitter färska kunskaper om miljöteknik och energisystem, om hållbar utveckling och förnybar energi. Tillsammans med kunskaper inom industriell ekonomi och projektledning har de en unik kompetens, förståelse för hållbar teknik och förmågan att hitta lösningar som kan gynna hela samhället.

Anmäl intresse för att bli uppdragsgivare för dessa kurser

Utveckling av företags energi- och miljöarbete

1 nov
öppnar uppdragsanmälningar
En beskrivning av företagets förbättringspotential och möjliga åtgärder. Åtgärderna handlar ofta om material- och energieffektivisering, förbättrade arbetssätt eller olika affärsutvecklingsidéer 

Strategisk miljöledning

1 jan
öppnar uppdragsanmälningar
5 veckor veckor
4-6 personer studenter
Sista året Kandidatprogram
Ett företags eller organisations arbete med strategisk miljöledning är ett sätt att visa att företaget/organisationen tar dagens miljöproblem på allvar och vill förbättra sin verksamhet med avseende på miljö. Både privat och offentlig verksamhet ställs inför utmaningar där strategiskt arbete med miljöfrågor kan komma till nytta. 

Ingenjörsmässig värmeteknisk analys

1 mar
öppnar uppdragsanmälningar
En ingenjörsmässig värmeteknisk analys kopplat till företagets problemställning. Väldigt många problem som har med värme, temperatur eller kyla att göra kan analyseras. 
Område: Energi & miljö

Kartläggning och analys av energisystem

1 apr
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter kan hjälpa ditt företag eller din organisation att kartlägga och analysera era energisystem och energianvändning. 

Kalender

Dags för att anmäla ditt företag
Arbete med företaget och studenter
Ni får resultatrapport
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Utveckling av företags energi- och miljöarbete
Strategisk miljöledning
Ingenjörsmässig värmeteknisk analys
Kartläggning och analys av energisystem
Hoppa till verktygsfältet