Företagsutveckling och Human Resources

Företagsanalys oftast innehåller grundläggande analys av företagets verksamhet, inklusive ekonomisk analys, omvärldsanalys med hot och möjligheter på kort och lång sikt samt konkreta åtgärdsförslag till förbättringar och effektiviseringar.

Dessa kurser tar emot uppdragsanmälningar just nu

Företagsanalys för utveckling

15 dec
sista datum för uppdragsanmälan
Företaget får en omfattande helhetsanalys, med konkreta förslag till utveckling och förbättring av verksamheten. 

Statistisk undersökning

18 jan
sista datum för uppdragsanmälan
En anpassad statistisk undersökning, vanligtvis en enkätundersökning, med sammanställning och analys. 

Anmäl intresse för att bli uppdragsgivare för dessa kurser

Utveckling av företags energi- och miljöarbete

1 nov
öppnar uppdragsanmälningar
En beskrivning av företagets förbättringspotential och möjliga åtgärder. Åtgärderna handlar ofta om material- och energieffektivisering, förbättrade arbetssätt eller olika affärsutvecklingsidéer 

Studentresurs inom HR -arbetsplatsförlagd utbildning

1 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Få värdefull input till er organisation genom en student från PA-programmet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ger studenten möjlighet att få inblick i HR-/personalarbete inom en organisation samtidigt som arbetsgivaren får värdefull input till sin organisation. Studenten utför ett HR-uppdrag och finns med på er arbetsplats under fem veckor. 

Strategisk miljöledning

1 jan
öppnar uppdragsanmälningar
5 veckor veckor
4-6 personer studenter
Sista året Kandidatprogram
Ett företags eller organisations arbete med strategisk miljöledning är ett sätt att visa att företaget/organisationen tar dagens miljöproblem på allvar och vill förbättra sin verksamhet med avseende på miljö. Både privat och offentlig verksamhet ställs inför utmaningar där strategiskt arbete med miljöfrågor kan komma till nytta. 

Quality Management – Six Sigma Project

26 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter på civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Industriell Ekonomi genomför ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Denna typ av projekt fungerar ofta som pilotprojekt som innebär en injektion till ett mer offensivt kvalitetsutvecklingsarbete. 

Analys och problemlösning inom logistik

1 mar
öppnar uppdragsanmälningar
Ditt företag/organisation kan få en verksamhetsanpassad allmän analys av nuvarande material- och informationsflöden. Dessutom kan studenterna lösa en till företaget/organisationen lämpad uppgift. 

Verksamhetsutveckling med IT-stöd

1 apr
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter finns på företaget några dagar i veckan för att arbeta med i förväg stipulerade aktiviteter såsom analyser, utredningar, strategiarbeten och/eller utvecklingsarbete. 

Kartläggning och analys av energisystem

1 apr
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter kan hjälpa ditt företag eller din organisation att kartlägga och analysera era energisystem och energianvändning. 

Analys av produktionsstrategier

1 apr
öppnar uppdragsanmälningar
Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrning, anskaffning, processteknologi och anläggningar. 

Processer för innovation och entreprenörskap

2 apr
öppnar uppdragsanmälningar
Projektet genomförs på uppdrag av företag/organisationer som är intresserade av innovationsledning eller entreprenörskap. Det kan handla om företag/organisationer som redan har bra processer och ledarskap för innovation eller som vill förbättra och få sina nuvarande processer belysta. 

Analys av marknads- och teknikstrategier

1 maj
öppnar uppdragsanmälningar
Teknologstudenterna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario för de  kommande 2-5 åren. 

Statistik och dataanalys – kandidatuppsats

1 aug
öppnar uppdragsanmälningar
Inom ramen för en kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och/eller dataanalys. 

Kalender

Hoppa till verktygsfältet