IT system & programmering

Sverige tillhör världseliten vad gäller forsk­ning och utveckling av mjukvara som finns under skalet på avancerade tekniska pro­dukter. Studenter är utbildade i de teoretiska, matematiska och algoritmiska grunder för att att för­stå hur problem kan bli lösbara för datorer.

Missa inte!

Agil systemutveckling

10 dec
sista datum för uppdragsanmälan
Totalt 5 veckors heltidsarbete utspritt på 14 veckor
5-6 studenter
Kandidat
Har du ett interaktivt system du vill utveckla? Vi har innovativa studenter som vill arbeta tillsammans med dig i ett agilt systemutvecklingsprojekt för att leverera en högkvalitativ produkt! 

Anmäl intresse för att bli uppdragsgivare för dessa kurser

Kommunikation på arbetsplatsen

1 nov
öppnar uppdragsanmälningar
Företaget / organisationen har här möjlighet att med hjälp av studenter få undersökt hur kommunikationen människa-teknik fungerar inom organisationen eller gentemot omvärlden. 

Bilder och grafik

1 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Studenterna genomför projekt inom bildområdet, dvs datorgrafik, bildanalys, datorseende, bildkodning, och seende robotar, enligt CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) modellen. 

Kandidatprojekt i programvaruutveckling

1 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter genomför ett programmeringsprojekt från specifikation till test och leverans. 

Verksamhetsutveckling med IT-stöd

1 apr
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter finns på företaget några dagar i veckan för att arbeta med i förväg stipulerade aktiviteter såsom analyser, utredningar, strategiarbeten och/eller utvecklingsarbete. 

Design av behovsanpassade system

1 maj
öppnar uppdragsanmälningar
Din verksamhet får som beställare färdiga specifikationer, som kan användas som underlag och stöd för inköp och implementering av nya datasystem samt för eventuell framtida vidareutveckling. 

Kalender

Dags för att anmäla ditt företag
Arbete med företaget och studenter
Ni får resultatrapport
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Agil systemutveckling
Kommunikation på arbetsplatsen
Bilder och grafik
Kandidatprojekt i programvaruutveckling
Verksamhetsutveckling med IT-stöd
Design av behovsanpassade system
Hoppa till verktygsfältet