Logistik

Effektiv logistik är en förutsättning för ett fungerande samhälle, där bil- och kollektivtrafik flyter, där sjukvård och personalresurser koordineras och där mat och andra varor levereras till skolor, företag och butiker. Studenter får kunskap som täcker upp allt från företagsekonomi och intelligent logistik till distribution, samhällsplanering och kommunikationsteknologi.

Anmäl intresse för att bli uppdragsgivare för dessa kurser

Kommunikation på arbetsplatsen

1 nov
öppnar uppdragsanmälningar
Företaget / organisationen har här möjlighet att med hjälp av studenter få undersökt hur kommunikationen människa-teknik fungerar inom organisationen eller gentemot omvärlden. 

Analys och problemlösning inom logistik

1 mar
öppnar uppdragsanmälningar
Ditt företag/organisation kan få en verksamhetsanpassad allmän analys av nuvarande material- och informationsflöden. Dessutom kan studenterna lösa en till företaget/organisationen lämpad uppgift. 

Kalender

Dags för att anmäla ditt företag
Arbete med företaget och studenter
Ni får resultatrapport
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Kommunikation på arbetsplatsen
Analys och problemlösning inom logistik
Hoppa till verktygsfältet