Marknadsanalys

Marknadsanalys är en analys av en befintlig marknad, i syfte att finna behov eller skapa ett behov för marknadens aktörer. En marknadsanalys brukar innefatta en beskrivning på nuläget av företagets marknader, kundrelationer och den interna organisationen (omvärldsanalys, relationsanalys och intern analys). Utifrån dessa skapas sedan kundstrategier, relationsstrategier och organisationsstrategier.

Dessa kurser tar emot uppdragsanmälningar just nu

Statistisk undersökning

18 jan
sista datum för uppdragsanmälan
En anpassad statistisk undersökning, vanligtvis en enkätundersökning, med sammanställning och analys. 

Enkätundersökning med marknadsinriktning

Anmälning av uppdrag sker löpande
Ditt företag får en kvantitativ enkätbaserad marknadsanalys utifrån ditt företags befintliga kundbas. 
Områden: Marknadsanalys · Statistik

Anmäl intresse för att bli uppdragsgivare för dessa kurser

Internationell marknadskommunikation

1 mar
öppnar uppdragsanmälningar
17 veckor
4-6 studenter
Kandidat
Studenter kan hjälpa till att utvärdera kommunikationsbehov samt ta fram kommunikationsplattformar och visualiseringar av marknadskommunikativa åtgärder för en internationell marknad. 

Analys av marknads- och teknikstrategier

1 maj
öppnar uppdragsanmälningar
Teknologstudenterna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario för de  kommande 2-5 åren. 

Kalender

Dags för att anmäla ditt företag
Arbete med företaget och studenter
Ni får resultatrapport
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Statistik och dataanalys – kandidatuppsats
Statistisk undersökning
Internationell marknadskommunikation
Analys av marknads- och teknikstrategier
Enkätundersökning med marknadsinriktning
Hoppa till verktygsfältet