Produktionsutveckling

Kunskaper om produktionsprocessen avser kvalificerad utveckling, planering och samordning av produktionen. De studerande kan analysera, utvärdera och förändra ett produktionsförlopp med avseende på ekonomiska, tekniska, ergonomiska och organisatoriska faktorer.

Dessa kurser tar emot uppdragsanmälningar just nu

3D-printing av prototyper och modeller

22 aug
sista datum för uppdragsanmälan
8 veckor
1-3 studenter
Master
Behöver ni hjälp med framtagning av egen designade prototyper eller fysiska modeller? Vi lanserar en ny kurs och behöver verkliga uppdrag som studenterna kan jobba med. 

Statistik och dataanalys – kandidatuppsats

15 okt
sista datum för uppdragsanmälan
Inom ramen för en kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och/eller dataanalys. 

Anmäl intresse för att bli uppdragsgivare för dessa kurser

Företagsanalys för utveckling

1 sep
öppnar uppdragsanmälningar
Företaget får en omfattande helhetsanalys, med konkreta förslag till utveckling och förbättring av verksamheten. 

Förbättrad produktutveckling

1 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Ditt företag får en kartläggning och analys av er produktutvecklingsprocess, med förbättringsförslag utifrån era behov. 

Produktionsteknisk problemlösning

1 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Företaget får genom att ”låna ut” ett produktionstekniskt problem chansen att få ett problem belyst och analyserat av ”nya fräscha och oberoende ögon”. 

Quality Management – Six Sigma Project

26 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter på civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Industriell Ekonomi genomför ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Denna typ av projekt fungerar ofta som pilotprojekt som innebär en injektion till ett mer offensivt kvalitetsutvecklingsarbete. 

Kartläggning och analys av energisystem

1 apr
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter kan hjälpa ditt företag eller din organisation att kartlägga och analysera era energisystem och energianvändning. 

Analys av produktionsstrategier

1 apr
öppnar uppdragsanmälningar
Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrning, anskaffning, processteknologi och anläggningar. 

Industriell produktion – Avancerat studentupprag inom produktionsteknik

21 aug
öppnar uppdragsanmälningar
15 veckor
2- 4 studenter
Master
Du, som företagare, kan få hjälp att analysera och utveckla frågeställningar som påverkar produktionens effektivitet och produktivitet. 

Kalender

Hoppa till verktygsfältet