Produktionsutveckling

Kunskaper om produktionsprocessen avser kvalificerad utveckling, planering och samordning av produktionen. De studerande kan analysera, utvärdera och förändra ett produktionsförlopp med avseende på ekonomiska, tekniska, ergonomiska och organisatoriska faktorer.

Anmäl intresse för att bli uppdragsgivare för dessa kurser

Förbättrad produktutveckling

1 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Ditt företag får en kartläggning och analys av er produktutvecklingsprocess, med förbättringsförslag utifrån era behov. 

Produktionsteknisk problemlösning

1 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Företaget får genom att ”låna ut” ett produktionstekniskt problem chansen att få ett problem belyst och analyserat av ”nya fräscha och oberoende ögon”. 

Quality Management – Six Sigma Project

26 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter på civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Industriell Ekonomi genomför ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Denna typ av projekt fungerar ofta som pilotprojekt som innebär en injektion till ett mer offensivt kvalitetsutvecklingsarbete. 

3D-printing av prototyper och modeller

1 mar
öppnar uppdragsanmälningar
8 veckor
1-3 studenter
Master
Behöver ni hjälp med framtagning av egen designade prototyper eller fysiska modeller? Vi lanserar en ny kurs och behöver verkliga uppdrag som studenterna kan jobba med. 

Kartläggning och analys av energisystem

1 apr
öppnar uppdragsanmälningar
Studenter kan hjälpa ditt företag eller din organisation att kartlägga och analysera era energisystem och energianvändning. 

Analys av produktionsstrategier

1 apr
öppnar uppdragsanmälningar
Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrning, anskaffning, processteknologi och anläggningar. 

Statistik och dataanalys – kandidatuppsats

1 aug
öppnar uppdragsanmälningar
Inom ramen för en kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och/eller dataanalys. 

Industriell produktion – Avancerat studentupprag inom produktionsteknik

20 okt
öppnar uppdragsanmälningar
15 veckor
2- 4 studenter
Master
Du, som företagare, kan få hjälp att analysera och utveckla frågeställningar som påverkar produktionens effektivitet och produktivitet. 

Kalender

Hoppa till verktygsfältet