Statistik

Försäljningsprognoser, utvärdering av läkemedel eller miljöförbättrande åtgärder, analyser av trafiksäkerhetsinsatser eller riskfaktorer för sjukdomar – statistik behövs för alla företag, myndigheter och organisationer som hanterar och analyserar stora mängder data. Djupa kunskaper inom matematik och data gör LiU-studenter till smarta problemlösare.

Dessa kurser tar emot uppdragsanmälningar just nu

Statistisk undersökning

18 jan
sista datum för uppdragsanmälan
En anpassad statistisk undersökning, vanligtvis en enkätundersökning, med sammanställning och analys. 

Enkätundersökning med marknadsinriktning

Anmälning av uppdrag sker löpande
Ditt företag får en kvantitativ enkätbaserad marknadsanalys utifrån ditt företags befintliga kundbas. 
Områden: Marknadsanalys · Statistik

Kalender

Dags för att anmäla ditt företag
Arbete med företaget och studenter
Ni får resultatrapport
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Statistik och dataanalys – kandidatuppsats
Statistisk undersökning
Enkätundersökning med marknadsinriktning
Hoppa till verktygsfältet