Strategi

Studenter har en helhetsbild av företagande och företagsledning. Särskilt stor vikt fästs vid ekonomisk analys, samverkan mellan företags olika funktioner samt relationer med företagets intressenter. De kan effektivt kommunicera väl underbyggda, konkret formulerade åtgärdsförslag till företaget, som underlag för dess framtida förändringsarbete.

Dessa kurser tar emot uppdragsanmälningar just nu

Analys av produktionsstrategier

30 jun
sista datum för uppdragsanmälan
Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrning, anskaffning, processteknologi och anläggningar. 

Quality Management – Six Sigma Project

1 jul
sista datum för uppdragsanmälan
Studenter på civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Industriell Ekonomi genomför ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Denna typ av projekt fungerar ofta som pilotprojekt som innebär en injektion till ett mer offensivt kvalitetsutvecklingsarbete. 

Anmäl intresse för att bli uppdragsgivare för dessa kurser

Statistik och dataanalys – kandidatuppsats

1 aug
öppnar uppdragsanmälningar
Inom ramen för en kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och/eller dataanalys. 

Företagsanalys för utveckling

1 sep
öppnar uppdragsanmälningar
Företaget får en omfattande helhetsanalys, med konkreta förslag till utveckling och förbättring av verksamheten. 

Statistisk undersökning

1 nov
öppnar uppdragsanmälningar
En anpassad statistisk undersökning, vanligtvis en enkätundersökning, med sammanställning och analys. 

Utveckling av företags energi- och miljöarbete

1 nov
öppnar uppdragsanmälningar
En beskrivning av företagets förbättringspotential och möjliga åtgärder. Åtgärderna handlar ofta om material- och energieffektivisering, förbättrade arbetssätt eller olika affärsutvecklingsidéer 

Studentresurs inom HR -arbetsplatsförlagd utbildning

1 jan
öppnar uppdragsanmälningar
Få värdefull input till er organisation genom en student från PA-programmet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ger studenten möjlighet att få inblick i HR-/personalarbete inom en organisation samtidigt som arbetsgivaren får värdefull input till sin organisation. Studenten utför ett HR-uppdrag och finns med på er arbetsplats under fem veckor. 

Processer för innovation och entreprenörskap

2 apr
öppnar uppdragsanmälningar
Projektet genomförs på uppdrag av företag/organisationer som är intresserade av innovationsledning eller entreprenörskap. Det kan handla om företag/organisationer som redan har bra processer och ledarskap för innovation eller som vill förbättra och få sina nuvarande processer belysta. 

Kalender

Hoppa till verktygsfältet