Vård och hälsa

På Hälsouniversitetet utbildas framtidens hälso- och sjukvårdspersonal. Inom verksamhetsförlagd utbildning (praktik) och andra kurser tillämpas kunskaper praktiskt kring exempelvis hälsa, ergonomi, pedagogik, hälsoförebyggande och förbättringskunskap på case hämtade från verkligheten. Med studenternas expertis kan din verksamhet exempelvis få bedömningar av arbetsmiljö och strategier för hälsoförebyggande åtgärder och insatser.

Dessa kurser tar emot uppdragsanmälningar just nu

Verksamhetsförlagd utbildning inom arbetsterapi

Anmälning av uppdrag sker löpande
Få nytta av arbetsterapeutisk kunskap rörande människors hälsa, ergonomi, meningsfulla aktiviteter, miljöns betydelse för aktivitet, tillgänglighet, delaktighet och funktionsnedsättningars påverkan på aktivitet. 
Område: Vård och hälsa

Aktivitet, delaktighet och hälsa – examensarbete i arbetsterapi

Anmälning av uppdrag sker löpande
Inom ramen för ett examensarbete kan studenter undersöka ett problem eller belysa ett område för möjliga förbättringar gällande människors dagliga aktiviteter, delaktighet och samspelet mellan personen och den omgivande miljön. 
Område: Vård och hälsa
Hoppa till verktygsfältet