3D-printing av prototyper och modeller

Behöver ni hjälp med framtagning av egen designade prototyper eller fysiska modeller? Vi lanserar en ny kurs och behöver verkliga uppdrag som studenterna kan jobba med.

Vad får uppdragsgivaren?

Som en del av kursen “Additiv tillverkning” kommer studenterna att jobba med ett projekt där de utformar (vid behov) och tillverkar ett objekt med en 3D-skrivare. Resultatet, i form av en 3D-modell, kommer, efter att det dokumenterats som en del av kursen, att levereras till uppdragsgivaren.

Hur går det till?

Förslag från uppdragsgivare samlas in i början av kursen, inklusive en sammanfattning av den önskade produkten. Kursansvarig och uppdragsgivare för en dialog kring uppdragets komplexitet/utmaning. Inkomna uppdrag presenteras för studenterna som sedan väljer ett projekt. Studenterna kommer att kommunicera med uppdragsgivaren till valt projekt för att bekräfta eller fastställa specifikationer och andra krav.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

  • en beskrivande sammanfattning av den önskade produkten inklusive en skiss.
  • återkoppling till studenterna under projekttiden när det gäller specifikationer och krav (totalt ca 4-6 timmar under ca 4 veckor).
  • en utvärdering av det slutliga resultatet, bland annat om de specifikationer och krav som ställdes upp uppfylldes.

Beskrivning

Kursen läses av både svensk- och engelsktalande studenter.

Uppdragets längd: 8 v

Antal studenter: 1-3

Nivå: Master

Kurskod: TFYA88

Anmäl uppdrag senast: 19 aug 2024

Behöver ni hjälp med framtagning av egen designade prototyper eller fysiska modeller? Vi lanserar en ny kurs och behöver verkliga...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.