Analys av produktionsstrategier

Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrning, anskaffning, processteknologi och anläggningar.

Vad får uppdragsgivaren?

Studenterna kan hjälpa dig och ditt företag att förbättra den långsiktiga produktionsutvecklingen. Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrning, anskaffning, processteknologi och anläggningar. Förslagen baseras på en analys av befintlig produktion samt framtida konkurrensmedel. Projektarbetet går ut på att studenterna praktiskt tillämpar sina kunskaper inom produktionsområdet för att göra en analys av företagets produktionsstrategi för en utvald produktfamilj. Analysen innehåller:

  • Nuvarande och framtida konkurrensmedel
  • Den utvalda produktfamiljens produktionssystem
  • Beskrivning av produktfamiljens beslutskategorier
  • Beskrivning av nuvarande operativa prestationsmått (KPI:s) samt mål
  • Åtgärdsförslag för att bättre matcha konkurrensmedel och produktion

Hur går det till?

Studenterna arbetar i mindre grupper om ca 5 personer och besöker företaget en gång under september månad för att intervjua produktionschefen och göra ett besök i produktionen, så att de kan observera och beskriva en produktionsprocess. Därutöver behöver de tillgång till offentligt material om företaget, som beskriver den affärsstrategi och de nyckeltal som är relaterade till den valda produkten eller tjänsten. När arbetet är klart redovisas analys och förslag på förbättringsåtgärder i en rapport som skickas till er. En muntlig presentation görs också av studentgruppen på universitetet och vid den presentationen är du och andra representanter för företaget mycket välkommen att delta.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Det medverkande företaget ska ha en egen produktion och/eller tillverkning, med egen produkt- eller tjänsteutveckling. Den person som intervjuas bör vara ansvarig produktionschef eller ansvarig för produktion av en tjänst. För att möjliggöra en bra analys får företaget inte vara för stort; lagom storlek är ca 30-250 anställda och en årlig omsättning på ca 40-300 MSEK. Vid besöket behöver studenterna tillgång till personer som har anknytning till produktionen och försäljning och som har god insikt i dessa områden.

Beskrivning

Kursen ingår i programmen Civilingenjör Ind. ekonomi, Maskinteknik och Elektronikdesign och pågår under läsåret fyra eller fem. Exempel på företag som deltagit i kursen:

  • Larsson Offsettryck AB
  • Skyltdepån i Norrköping AB

Uppdragets längd: 9-10 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TPPE16

Uppdragsanmälan öppnar: 9 mar 2023

Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrning, anskaffning, processteknologi...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.