Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete inom slöjd och hantverksområdet

Uppdragsgivaren får du tillgång till studenter med kompetens inom formgivning och framställning av produkter i materialen textil, trä och metall. Uppdraget skall ha ett tydligt ekonomiskt och marknadsmässigt perspektiv.

Vad får uppdragsgivaren?

Som uppdragsgivare i denna kurs får du tillgång till studenter med kompetens inom formgivning och framställning av produkter i materialen textil, trä och metall. Utgångspunkten för studenterna ligger i hantverket och genom analys över olika produkters funktioner och sammanhang, produceras produkter anpassat till uppdraget.

Uppdragen ska utföras under kursen Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete och uppdraget skall ha ett tydligt ekonomiskt och marknadsmässigt perspektiv.

Hur går det till?

Uppdragen kan utföras under kursen Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete som ges under vecka 45-03. Kursen går på helfart, men innehåller även ett teoretiskt stråk inom entreprenörsskap som motsvarar halva kursen. Produktarbetet motsvarar ca 5 veckors heltidsarbete. Under kursen har studenterna undervisning i form av föreläsningar och seminarier, studiebesök, workshops- och produktionsarbete. De har också tillgång till handledare som följer studenterna i processen och hjälper dem att anpassa produkterna till uppdraget. Arbetet kan utföras individuellt eller i grupp. Resultaten presenteras i ett offentligt sammanhang och arbetet examineras av examinator vid Linköpings universitet. Uppdragsgivaren föreslår ett projekt inom slöjd- och hantverksområdet med ett tydligt ekonomiskt och marknadsmässigt perspektiv. Uppdraget kan bestå av att ta fram nya produkter eller prototyper, eller någon typ av produktutveckling. När uppdrag beslutas ingår de som en del av den examinerande slutuppgiften i kursen och samtliga av studenterna i kursen jobbar med uppdraget. Inkommer fler uppdrag kan studenterna välja vilket uppdrag de vill arbeta med. Som uppdragsgivare har du sedan möjlighet, beroende på uppdragets karaktär, att välja vilka av resultaten som genomförs eller utvecklas vidare. Senast under vecka 37 kontaktas uppdragsgivaren av kursansvarig/programansvarig.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren föreslår ett projekt inom slöjd- och hantverksområdet med ett tydligt ekonomiskt och marknadsmässigt perspektiv. Uppdragsgivare stödjer studenterna med fakta och sakkunskap inom det specifika området. Det kan vara i form studiebesök, handledning eller workshops etc. Omfånget diskuteras med kursansvarig/programansvarig. Uppdragsgivare förväntas delta vid examinationen och återkopplar på samtliga av studenternas arbeten. Eventuellt bistår även uppdragsgivaren med en utställningsyta i det offentliga rummet.

Beskrivning

Kursen Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete ingår i kandidatprogrammet Slöjd, hantverk och formgivning. Kursen behandlar perspektiv på entreprenörskap, ekonomiska modeller och marknadsföringsmodeller. Med detta som bakgrund ingår individuellt skapande i textil, trä och metall. I skapandet ingår analyser, dokumentationer och presentationer. Föremålet och dess skapare är centrala för utställningsarbete och marknadsföringsstudier. Vidare ingår grafisk formgivning med praktiskt layoutarbete med inriktning mot marknadsföring. Kursen behandlar även utställningen som kommunikationsmedium och marknadsplats. I kursen intergreras presentationstekniker som ger studenterna tillfälle att reflektera över hur den egna kunskapen kan omsättas till framtida produkter. Arbetsformerna är varierande men består av föreläsningar och seminarier, studiebesök, regelbundna möten, workshops- och produktionsarbete. Konkreta resultat av tillverkningsprocessen redovisas i en utställning.

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 20-25

Nivå: Kandidatnivå

Kurskod: 754G57

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Uppdragsgivaren får du tillgång till studenter med kompetens inom formgivning och framställning av produkter i materialen textil, trä och metall. Uppdraget skall ha...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.