Förpackningsdesign och Produktdisplay

Studenterna kan hjälpa er verksamhet att utveckla förpackningsdesign och/eller butiksdisplay för förpackningar.

Vad får uppdragsgivaren?

Uppdragsgivare till denna kurs får hjälp med att utveckla verksamhetens förpackningsdesign och/eller butiksdisplay för förpackningar. Exempel på uppdrag kan t ex vara:

  • Ny förpackningsdesign för ny produkt
  • Vidareutveckling av bef. förpackning
  • Sammanhållen design för större produktsortiment
  • Utveckling/vidareutveckling av butiksdisplay

Kursen ges för studenter som läser tredje året på kandidatubildningen Grafisk Design och Kommunikation. Kursen är också mycket poplär bland de utbytesstudenter som besöker utbildningen.

Hur går det till?

Detta projekt är en del av en kurs i Förpackningsdeisgn & Produktdisplay. I projektet, som genomförs i team om 4–5 studenter, omsätts teori i praktik i samarbete med ett företag eller varumärke. I första fasen gör studenterna en analys av nuläget och kommer med förslag på förbättringsmöjligheter, som i nästa fas omsätts i ett antal designförslag. Efter dialog med uppdragsgivaren omsätts designförlagen till en protoyp eller så kallad dummy.

Kursen pågår under tiden januari till slutet av mars, då de slutliga presentationerna görs.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

I projektets uppstartsfas förväntas uppdrags-givaren ge en så kallad brief om uppdraget som beskriver uppdragets omfattning, avgränsning och resurser. Denna brief ligger till grund för planering och genomförande av projektet. Under projektet hålls löpande möten för avstämning av arbetet. Efter varje möte upprättas en kontaktrapport där ni som uppdragsgivare och studentgruppen som uppdragstagare klargör det som överenskommits vid mötet.

Vissa uppdragsgivare vill ge gruppen ett symboliskt arvode sedan de fått resultatet i sin hand. Eventuella beslut härvidlag är helt uppdragsgivarens ensak. De ”arvoden” som kan bli aktuella ska inte gå till respektive grupp utan till klassens kassa för gemensamma ändamål.

Om uppdragsgivaren önskar hjälp med vidare arbetet efter det att projektet avrapporterats och examinerats vid universitetet kan arbetet antingen fortsätta utanför kursverksamheten, eller fortsättas vid någon annan av våra projektkurser.

För både uppdragsgivaren, studenterna och institutionen kan det finnas ett marknadskommunikativt värde att på institutionens eller uppdragsgivarens hemsida på Internet publicera en kort beskrivning av projektet. En sådan beskrivning kan publiceras först när uppdragsgivaren och studenterna är överens om dess lydelse.

Beskrivning

Kursen ingår i kandidatprogrammet Grafisk Design & Kommunikation. Läs mer på http://www.gdk.nu

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Kandidat/master: Kandidatnivå
Kurskod: TNGD16
Anmälan öppnar: 1 Nov

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.
Kontakta gärna LiU Relation på 013-282448 för andra uppdragsmöjligheter.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.