Industriell produktion – Avancerat studentupprag inom produktionsteknik

Du, som företagare, kan få hjälp att analysera och utveckla frågeställningar som påverkar produktionens effektivitet och produktivitet.

Vad får uppdragsgivaren?

Studentprojekten ger en utmärkt möjlighet att få hjälp med en uppgift eller en frågeställning som påverkar produktionens effektivitet och produktivitet. Uppgiften kan ha olika huvudinriktningar, den kan fokusera på såväl produktionssystemnivå som mer produktionstekniska frågeställningar. Projekten bedrivs av studenterna i samarbete med uppdragsgivaren och kan omfatta olika faser av produktionsutvecklingsprojekt, från problemformulering, kravspecifikation, funktionsanalys och idégenerering till slutlig utformning. Projekten är förhållandevis stora, de kan vara nästan lika omfattande som ett examensarbete eftersom studenterna arbetar i större grupper än vid ett examensarbete. Projekten genomförs normalt i grupper om ca 3-4 studenter medan ett examensarbete utförs av 1 – 2 studenter tillsammans. De flesta examensarbeten utförs under våren så detta är ett utmärkt tillfälle att få arbete utfört redan under hösten. Företagen får dessutom chansen att marknadsföra sig mot samt lära känna potentiella kommande examensarbetare och/eller medarbetare

Hur går det till?

Studenterna besöker företaget vid ett antal tillfällen för samla information och indata om uppgiften. Omfattningen av dessa besök är beroende av uppgiftens karaktär. Till skillnad från när studenterna gör examensarbeten så läser studenterna någon/några kurser parallellt med att de arbetar med projektuppgiften därför kan de normalt inte kan vara närvarande på företagen i samma omfattning som vid ett examensarbete. Studenterna har en handledare vid universitetet. På företaget behöver de ha en fast kontaktperson som hanterar projekten från företagens sida. När arbetet är klart, redovisas resultatet i en skriftlig rapport. En muntlig presentation görs på universitetet och vid den är representanter från deltagande företag givetvis mycket välkomna att delta. En presentation på företaget kan göras efter överenskommelse med studenterna, något som brukar vara mycket uppskattat av båda parter.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Studenternas kontaktperson på företaget bör vara den som “äger” uppdraget, exempelvis en produktionsansvarig. Studenternas resor och direkta kostnader i samband med projekten betalas normalt av företaget. Däremot utgår ingen ersättning/lön till studenterna. Vid examensarbeten är det däremot vanligt (men inte obligatoriskt) att företag betalar ut någon form av ersättning till studenterna.

Beskrivning

Kursen läses av civilingenjörsstudenter i årskurs 5 från programmen Maskinteknik och Industriell ekonomi samt av utbytesstudenter som läser det sista året på det internationella masterprogrammet Mechanical Engineering.

Uppdragets längd: 15 v

Antal studenter: 2-4

Nivå: Master

Kurskod: TMPM08

Uppdragsanmälan öppnar: 28 mar 2022

Du, som företagare, kan få hjälp att analysera och utveckla frågeställningar som påverkar produktionens effektivitet och produktivitet.

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.