Uppdragsmöjligheter 2017-09-07T09:25:39+01:00

Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Miljövetenskap A2

Uppdragets längd: 3 v
Antal studenter: 8
Anmäl uppdrag senast: 31 Dec 2018

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) är ett viktigt redskap för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Miljökonsekvensbeskrivningar krävs för alla...

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs för juridiska utredningar

Uppdragets längd: 10 v
Antal studenter: 1
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

I slutet av utbildningen till affärsjurist har studenterna möjlighet att praktisera på ett företag eller en myndighet. Där hjälper de till i det dagliga arbetet med olika typer av juridiska u...

Anmäl ett uppdrag

Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete inom slöjd och hantverksområdet

Uppdragets längd: 10 v
Antal studenter: 20-25
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Uppdragsgivaren får du tillgång till studenter med kompetens inom formgivning och framställning av produkter i materialen textil, trä och metall. Uppdraget skall ha ett tydligt ekonomiskt oc...

Anmäl ett uppdrag

Förpackningsdesign och Produktdisplay

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 30 Nov 2018

Studenterna kan hjälpa er verksamhet att utveckla förpackningsdesign och/eller butiksdisplay för förpackningar....

Anmäl ett uppdrag

Utveckling av företags energi- och miljöarbete

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 18 Dec 2018

En beskrivning av företagets förbättringspotential och möjliga åtgärder. Åtgärderna handlar ofta om material- och energieffektivisering, förbättrade arbetssätt eller olika affärsutveck...

Anmäl ett uppdrag

Företagsanalys för utveckling

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 15 Dec 2018

Företaget får en omfattande helhetsanalys, med konkreta förslag till utveckling och förbättring av verksamheten....

Anmäl ett uppdrag

Enkätundersökning med marknadsinriktning

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Ditt företag får en kvantitativ enkätbaserad marknadsanalys utifrån ditt företags befintliga kundbas....

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs inom grafisk design och kommunikation, arbetsplatsförlagt kursmoment

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Studenter som resurs för involvering i skarpa projekt – allt ifrån att medverka i både planering och genomförande till att vara med i en del av detta....

Anmäl ett uppdrag

Statistisk undersökning

Uppdragets längd: 20 v
Antal studenter: ca 30 studenter
Anmäl uppdrag senast: 11 Jan 2019

En anpassad statistisk undersökning, av redan insamlad data eller en enkätundersökning, med sammanställning och analys....

Anmäl ett uppdrag

Aktivitet, delaktighet och hälsa – examensarbete i arbetsterapi

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Inom ramen för ett examensarbete kan studenter undersöka ett problem eller belysa ett område för möjliga förbättringar gällande människors dagliga aktiviteter, delaktighet och samspelet me...

Anmäl ett uppdrag

Verksamhetsförlagd utbildning inom arbetsterapi

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Få nytta av arbetsterapeutisk kunskap rörande människors hälsa, ergonomi, meningsfulla aktiviteter, miljöns betydelse för aktivitet, tillgänglighet, delaktighet och funktionsnedsättningars...

Anmäl ett uppdrag

Examensarbete Grafisk Design & Kommunikation

Uppdragets längd: 10 v
Antal studenter: 1-2
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Uppdragsgivare i denna kurs har möjlighet att få hjälp med ett mer omfattande eller detaljerat arbete inom t ex marknadskommunikation, varumärkeskommunikation, medieproduktion, informationsgraf...

Anmäl ett uppdrag

Agil systemutveckling

Uppdragets längd: Totalt 4 veckors heltidsarbete utspritt på 14 v
Antal studenter: 5-6
Anmäl uppdrag senast: 10 Dec 2018

Har du ett interaktivt system du vill utveckla? Vi har innovativa studenter som vill arbeta tillsammans med dig i ett agilt systemutvecklingsprojekt för att leverera en högkvalitativ produkt!...

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs inom HR -arbetsplatsförlagd utbildning

Uppdragets längd: 5 v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 5 Mar 2019

Få värdefull input till er organisation genom en student från HR-programmet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ger studenten möjlighet att få inblick i HR-/personalarbete inom en organisati...

Anmäl ett uppdrag

Kulturproduktion och samverkan

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Som uppdragsgivare i denna kurs får du tillgång till studenter med stark kompetens i kulturproduktion, innehålls- och konceptutveckling samt projektledning....

Anmäl ett uppdrag