Uppdragsmöjligheter 2017-09-07T09:25:39+01:00

Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Studentresurs för juridiska utredningar

Uppdragets längd: 10 v
Antal studenter: 1
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

I slutet av utbildningen till affärsjurist har studenterna möjlighet att praktisera på ett företag eller en myndighet. Där hjälper de till i det dagliga arbetet med olika typer av juridiska u...

Anmäl ett uppdrag

Utveckling av elektronik-/mjukvarusystem – från förstudie till färdig prototyp

Uppdragets längd: 15 v
Antal studenter: Cirka 3-7 studenter
Anmäl uppdrag senast: 1 Aug 2018

Studenter på civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign kan utveckla ett större projekt från förstudie till färdig prototyp....

Anmäl ett uppdrag

Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete inom slöjd och hantverksområdet

Uppdragets längd: 10 v
Antal studenter: 20-25
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Uppdragsgivaren får du tillgång till studenter med kompetens inom formgivning och framställning av produkter i materialen textil, trä och metall. Uppdraget skall ha ett tydligt ekonomiskt oc...

Anmäl ett uppdrag

Marknadskommunikativt designprojekt

Uppdragets längd: 6-8 veckor v
Antal studenter: 4-5 studenter
Anmäl uppdrag senast: 21 Okt 2018

En grupp av 4-5 studenter kommer att fungera som ett reklambyråteam och hjälpa företaget/organisationen med att ta fram tryckt och digital marknadskommunikation om er verksamhet eller en del av...

Anmäl ett uppdrag

Enkätundersökning med marknadsinriktning

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Ditt företag får en kvantitativ enkätbaserad marknadsanalys utifrån ditt företags befintliga kundbas....

Anmäl ett uppdrag

Internationell marknadskommunikation

Uppdragets längd: 17 v
Antal studenter: 4-6
Anmäl uppdrag senast: 20 Aug 2018

Studenter kan hjälpa till att utvärdera kommunikationsbehov samt ta fram kommunikationsplattformar och visualiseringar av marknadskommunikativa åtgärder för en internationell marknad....

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs inom grafisk design och kommunikation, arbetsplatsförlagt kursmoment

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Studenter som resurs för involvering i skarpa projekt – allt ifrån att medverka i både planering och genomförande till att vara med i en del av detta....

Anmäl ett uppdrag

Aktivitet, delaktighet och hälsa – examensarbete i arbetsterapi

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Inom ramen för ett examensarbete kan studenter undersöka ett problem eller belysa ett område för möjliga förbättringar gällande människors dagliga aktiviteter, delaktighet och samspelet me...

Anmäl ett uppdrag

Verksamhetsförlagd utbildning inom arbetsterapi

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Få nytta av arbetsterapeutisk kunskap rörande människors hälsa, ergonomi, meningsfulla aktiviteter, miljöns betydelse för aktivitet, tillgänglighet, delaktighet och funktionsnedsättningars...

Anmäl ett uppdrag

Bilder och grafik

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 26 Aug 2018

Studenterna genomför projekt inom bildområdet, dvs datorgrafik, bildanalys, datorseende, bildkodning, och seende robotar, enligt CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) m...

Anmäl ett uppdrag

Strategisk miljöledning

Uppdragets längd: 5 veckor v
Antal studenter: 4-6 personer
Anmäl uppdrag senast: 12 Nov 2018

Ett företags eller organisations arbete med strategisk miljöledning är ett sätt att visa att företaget/organisationen tar dagens miljöproblem på allvar och vill förbättra sin verksamhet me...

Anmäl ett uppdrag

Varumärken och värdeskapande

Uppdragets längd: ca 6 v
Antal studenter: 4-5 (ibland 6)
Anmäl uppdrag senast: 17 Aug 2018

Ditt företag eller organisation kan få hjälp med att utvärdera befintligt varumärke och få förslag på hur varumärket kan förstärkas för t.ex. en tydligare position gentemot konkurrenter...

Anmäl ett uppdrag

Utredningsuppdrag inom produktionsledning

Uppdragets längd: 20 v
Antal studenter: 4 studenter
Anmäl uppdrag senast: 15 Aug 2018

Studenter kan hjälpa dig och din verksamhet att förbättra material- och produktionsstyrningen i den egna tillverkningen....

Anmäl ett uppdrag

3D-printing av prototyper och modeller

Uppdragets längd: 8 v
Antal studenter: 1-3
Anmäl uppdrag senast: 22 Aug 2018

Behöver ni hjälp med framtagning av egen designade prototyper eller fysiska modeller? Vi lanserar en ny kurs och behöver verkliga uppdrag som studenterna kan jobba med....

Anmäl ett uppdrag

Examensarbete Grafisk Design & Kommunikation

Uppdragets längd: 10 v
Antal studenter: 1-2
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Uppdragsgivare i denna kurs har möjlighet att få hjälp med ett mer omfattande eller detaljerat arbete inom t ex marknadskommunikation, varumärkeskommunikation, medieproduktion, informationsgraf...

Anmäl ett uppdrag

Kulturproduktion och samverkan

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Som uppdragsgivare i denna kurs får du tillgång till studenter med stark kompetens i kulturproduktion, innehålls- och konceptutveckling samt projektledning....

Anmäl ett uppdrag

Industriell produktion – Avancerat studentupprag inom produktionsteknik

Uppdragets längd: 2-4 v
Antal studenter: 15
Anmäl uppdrag senast: 18 Aug 2018

Du, som företagare, kan få hjälp att analysera och utveckla frågeställningar som påverkar produktionens effektivitet och produktivitet....

Anmäl ett uppdrag