Uppdragsmöjligheter 2017-09-07T09:25:39+01:00

Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Praktik inom miljövetenskap

Uppdragets längd: 5 v
Antal studenter: 1
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Studenterna på Miljövetarprogrammet skall under sitt sista år på programmet genomföra en fem veckor lång praktik på ett företag eller en organisation som på något sätt arbetar med miljö...

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs för juridiska utredningar

Uppdragets längd: 10 v
Antal studenter: 1
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

I slutet av utbildningen till affärsjurist har studenterna möjlighet att praktisera på ett företag eller en myndighet. Där hjälper de till i det dagliga arbetet med olika typer av juridiska u...

Anmäl ett uppdrag

Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete inom slöjd och hantverksområdet

Uppdragets längd: 10 v
Antal studenter: 20-25
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Uppdragsgivaren får du tillgång till studenter med kompetens inom formgivning och framställning av produkter i materialen textil, trä och metall. Uppdraget skall ha ett tydligt ekonomiskt oc...

Anmäl ett uppdrag

Ingenjörsmässig värmeteknisk analys

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 15 jun 2019

En ingenjörsmässig värmeteknisk analys kopplat till företagets problemställning. Väldigt många problem som har med värme, temperatur eller kyla att göra kan analyseras....

Anmäl ett uppdrag

Utredningsuppdrag inom ekonomi och statsvetenskap

Uppdragets längd: 20(10) v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 1 jun 2019

Vill er organisation få hjälp med att få en eller flera frågor undersökta och analyserade? Studenter, som studerar nationalekonomi och/eller statsvetenskap, genomför utredningsuppdrag inom ra...

Anmäl ett uppdrag

Enkätundersökning med marknadsinriktning

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Ditt företag får en kvantitativ enkätbaserad marknadsanalys utifrån ditt företags befintliga kundbas....

Anmäl ett uppdrag

Quality Management – Six Sigma Project

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 1 jul 2019

Studenter på civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Industriell Ekonomi genomför ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Denna typ av projekt fungerar ofta som p...

Anmäl ett uppdrag

Analys av produktionsstrategier

Uppdragets längd: 9-10 v
Antal studenter: 4-5
Anmäl uppdrag senast: 30 jun 2019

Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrni...

Anmäl ett uppdrag

Analys och problemlösning inom logistik

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: 4-5
Anmäl uppdrag senast: 22 jun 2019

Ditt företag/organisation kan få en verksamhetsanpassad allmän analys av nuvarande material- och informationsflöden. Dessutom kan studenterna lösa en till företaget/organisationen lämpad u...

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs inom grafisk design och kommunikation, arbetsplatsförlagt kursmoment

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Studenter som resurs för involvering i skarpa projekt – allt ifrån att medverka i både planering och genomförande till att vara med i en del av detta....

Anmäl ett uppdrag

Aktivitet, delaktighet och hälsa – examensarbete i arbetsterapi

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Inom ramen för ett examensarbete kan studenter undersöka ett problem eller belysa ett område för möjliga förbättringar gällande människors dagliga aktiviteter, delaktighet och samspelet me...

Anmäl ett uppdrag

Verksamhetsförlagd utbildning inom arbetsterapi

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Få nytta av arbetsterapeutisk kunskap rörande människors hälsa, ergonomi, meningsfulla aktiviteter, miljöns betydelse för aktivitet, tillgänglighet, delaktighet och funktionsnedsättningars...

Anmäl ett uppdrag

Bilder och grafik

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 26 aug 2019

Studenterna genomför projekt inom bildområdet, dvs datorgrafik, bildanalys, datorseende, bildkodning, och seende robotar, enligt CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) m...

Anmäl ett uppdrag

Strategisk miljöledning

Uppdragets längd: 5 veckor v
Antal studenter: 4-6 personer
Anmäl uppdrag senast: 12 Nov 2019

Ett företags eller organisations arbete med strategisk miljöledning är ett sätt att visa att företaget/organisationen tar dagens miljöproblem på allvar och vill förbättra sin verksamhet me...

Anmäl ett uppdrag

Utredningsuppdrag inom produktionsledning

Uppdragets längd: 20 v
Antal studenter: 4 studenter
Anmäl uppdrag senast: 15 aug 2019

Studenter kan hjälpa dig och din verksamhet att förbättra material- och produktionsstyrningen i den egna tillverkningen....

Anmäl ett uppdrag

3D-printing av prototyper och modeller

Uppdragets längd: 8 v
Antal studenter: 1-3
Anmäl uppdrag senast: 22 aug 2019

Behöver ni hjälp med framtagning av egen designade prototyper eller fysiska modeller? Vi lanserar en ny kurs och behöver verkliga uppdrag som studenterna kan jobba med....

Anmäl ett uppdrag

Examensarbete Grafisk Design & Kommunikation

Uppdragets längd: 10 v
Antal studenter: 1-2
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Uppdragsgivare i denna kurs har möjlighet att få hjälp med ett mer omfattande eller detaljerat arbete inom t ex marknadskommunikation, varumärkeskommunikation, medieproduktion, informationsgraf...

Anmäl ett uppdrag

Kulturproduktion och samverkan

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Som uppdragsgivare i denna kurs får du tillgång till studenter med stark kompetens i kulturproduktion, innehålls- och konceptutveckling samt projektledning....

Anmäl ett uppdrag