3D-printing av prototyper och modeller

Behöver ni hjälp med framtagning av egen designade prototyper eller fysiska modeller?
Vi lanserar en ny kurs och behöver verkliga uppdrag som studenterna kan jobba med.

Anmälan till uppdrag för kursen öppnar 1 mars 2018

Anmäl intresse

Vad får uppdragsgivaren

Som en del av kursen ”Additiv tillverkning” kommer studenterna att jobba med ett projekt där de utformar (vid behov) och tillverkar ett objekt med en 3D-skrivare. Resultatet, i form av en 3D-modell, kommer, efter att det dokumenterats som en del av kursen, att levereras till uppdragsgivaren.

Hur går det till

Förslag från uppdragsgivare samlas in i början av kursen, inklusive en sammanfattning av den önskade produkten. Kursansvarig och uppdragsgivare för en dialog kring uppdragets komplexitet/utmaning. Inkomna uppdrag presenteras för studenterna som sedan väljer ett projekt. Studenterna kommer att kommunicera med uppdragsgivaren till valt projekt för att bekräfta eller fastställa specifikationer och andra krav.

Vad krävs av uppdragsgivaren

  • en beskrivande sammanfattning av den önskade produkten inklusive en skiss.
  • återkoppling till studenterna under projekttiden när det gäller specifikationer och krav (totalt ca 4-6 timmar under ca 4 veckor).
  • en utvärdering av det slutliga resultatet, bland annat om de specifikationer och krav som ställdes upp uppfylldes.

Mer om kursen

Kursen läses av både svensk- och engelsktalande studenter.

Kurskod: TFYA88
Läs mer om kursen på LiU hemsida

Just nu är uppdragsanmälan för kursen 3D-printing av prototyper och modeller stängd...

...men om du fyller in formuläret, så återkommer vi när anmälningen öppnar igen

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet