Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Områden öppna för anmälan just nu


Agil systemutveckling

Uppdragets längd: Totalt 4 veckors heltidsarbete utspritt på 14 v

Antal studenter: 5-6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TDP029

Anmäl uppdrag senast: 10 dec 2020

Har du ett interaktivt system du vill utveckla? Vi har innovativa studenter som vill arbeta tillsammans med dig i ett...

Anmäl ett uppdrag

Utredningsuppdrag inom ekonomi och statsvetenskap

Uppdragets längd: 20(10) v

Antal studenter: –

Nivå: vårtermin: master hösttermin: kandidat

Kurskod: 733G39/730G84/799G41

Anmäl uppdrag senast: 10 dec 2020

Vill er organisation få hjälp med att få en eller flera frågor undersökta och analyserade? Studenter, som studerar nationalekonomi och/eller...

Anmäl ett uppdrag

Interkulturellt cross-mediaprojekt

Uppdragets längd: 8 v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TNGD48

Anmäl uppdrag senast: 15 dec 2020

En grupp av 4-6 studenter kommer att fungera som ett design- och kommunikationsbyrå-team och hjälpa företaget/organisationen med att ta fram...

Anmäl ett uppdrag

Företagsanalys för utveckling

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TEIE06, TEIE47

Anmäl uppdrag senast: 15 dec 2020

Företaget får en omfattande helhetsanalys, med konkreta förslag till utveckling och förbättring av verksamheten.

Anmäl ett uppdrag

Utveckling av företags energi- miljö- och hållbarhetsarbete

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TKMJ41

Anmäl uppdrag senast: 18 dec 2020

Ta hjälp av framtidens hållbarhetsingenjörer till att utveckla ditt företags arbete med energi, miljö och hållbarhet!

Anmäl ett uppdrag

Miljökonsekvensbeskrivning

Uppdragets längd: 3 v

Antal studenter: 8

Nivå: kandidat

Kurskod: 746G24

Anmäl uppdrag senast: 31 dec 2020

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) är ett viktigt redskap för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra....

Anmäl ett uppdrag

Kandidatprojekt i programvaruutveckling

Uppdragets längd: 14 v

Antal studenter: 6-8

Nivå: Kandidat

Kurskod: TDDD96

Anmäl uppdrag senast: 10 jan 2021

Studenter genomför ett programmeringsprojekt från specifikation till test och leverans.

Anmäl ett uppdrag
Fulltecknad

Statistisk undersökning

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: ca 30 studenter

Nivå: Mitten av sin kandidatutbildning

Kurskod: 732G39

Anmäl uppdrag senast: 11 jan 2021

En anpassad statistisk undersökning, av redan insamlad data eller en enkätundersökning, med sammanställning och analys.

Fulltecknad – anmäl intresse

Studentresurs för juridiska utredningar

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1

Nivå: master

Kurskod: 747A14

Uppdragsanmälan tas emot löpande

I slutet av utbildningen till affärsjurist har studenterna möjlighet att praktisera på ett företag eller en myndighet. Där hjälper de...

Anmäl ett uppdrag

InGenious – tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt

Uppdragets längd: 18 veckor v

Antal studenter: 3-6

Nivå: Samtliga nivåer. Studenterna ska ha minst 90 hp, för att kunna läsa kursen.

Kurskod: 799G52

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Företag och organisationer har möjlighet att testa, utforska och se vad en grupp studenter kan göra med idéer från den...

Anmäl ett uppdrag

Kulturproduktion och samverkan

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: LIU-44039, LIU-44071

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Som uppdragsgivare i denna kurs får du tillgång till studenter med stark kompetens i kulturproduktion, innehålls- och konceptutveckling samt projektledning.

Anmäl ett uppdrag

Examensarbete Grafisk Design & Kommunikation

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Kandidat

Kurskod: TQGD10

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Uppdragsgivare i denna kurs har möjlighet att få hjälp med ett mer omfattande eller detaljerat arbete inom t ex marknadskommunikation,...

Anmäl ett uppdrag

Verksamhetsförlagd utbildning inom arbetsterapi

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: -

Nivå: -

Kurskod: 8ATG62

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Få nytta av arbetsterapeutisk kunskap rörande människors hälsa, ergonomi, meningsfulla aktiviteter, miljöns betydelse för aktivitet, tillgänglighet, delaktighet och funktionsnedsättningars påverkan...

Anmäl ett uppdrag

Aktivitet, delaktighet och hälsa – examensarbete i arbetsterapi

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: -

Nivå: -

Kurskod: 8ATG65

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Inom ramen för ett examensarbete kan studenter undersöka ett problem eller belysa ett område för möjliga förbättringar gällande människors dagliga...

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs inom grafisk design och kommunikation, arbetsplatsförlagt kursmoment

Uppdragets längd: 7-9 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Kandidat

Kurskod: TNGD35

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Studenter som resurs för involvering i skarpa projekt – allt ifrån att medverka i både planering och genomförande till att arbeta...

Anmäl ett uppdrag

Enkätundersökning med marknadsinriktning

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: -

Nivå: -

Kurskod: TEIM07

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Ditt företag får en kvantitativ enkätbaserad marknadsanalys utifrån ditt företags befintliga kundbas.

Anmäl ett uppdrag

Praktik inom miljövetenskap

Uppdragets längd: 5 v

Antal studenter: 1

Nivå: kandidat

Kurskod: 746G53

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Studenterna på Miljövetarprogrammet skall under sitt sista år på programmet genomföra en fem veckor lång praktik på ett företag eller...

Anmäl ett uppdrag

Examensarbete i Miljövetenskap

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 2

Nivå: kandidat

Kurskod: 746G35n

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Under den sjätte och sista terminen på Miljövetarprogrammet genomför studenterna i par eller enskilt en studie på en miljörelaterad frågeställning...

Anmäl ett uppdrag

Uppdragsanmälan stängd – anmäl intresse


Förbättrad produktutveckling

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TKMJ34

Uppdragsanmälan öppnar: 1 jan 2020

Ditt företag får en kartläggning och analys av er produktutvecklingsprocess, med förbättringsförslag utifrån era behov.

Anmäl intresse

Studentresurs inom HR -arbetsplatsförlagd utbildning

Uppdragets längd: 5 v

Antal studenter: –

Nivå: åk 2, kandidat

Kurskod: 759G52

Uppdragsanmälan öppnar: 1 feb 2020

Få värdefull input till er organisation genom en student från HR-programmet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ger studenten möjlighet att få inblick...

Anmäl intresse

Design av behovsanpassade system

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: 5-6

Nivå: –

Kurskod: 729G22

Uppdragsanmälan öppnar: 1 jan 2020

Din verksamhet får som beställare färdiga specifikationer, som kan användas som underlag och stöd för inköp och implementering av nya datasystem...

Anmäl intresse

Processer för innovation och entreprenörskap

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: 4-5

Nivå: –

Kurskod: TEIO89

Uppdragsanmälan öppnar: 31 mar 2020

Projektet genomförs på uppdrag av företag/organisationer som är intresserade av innovationsledning eller entreprenörskap. Det kan handla om företag/organisationer som redan har bra...

Anmäl intresse

Programmeringsprojekt

Uppdragets längd: Totalt 4 veckors heltidsarbete utspritt på 14 v

Antal studenter: 6-8

Nivå: Kandidat

Kurskod: TDDI17

Uppdragsanmälan öppnar: 1 feb 2020

Har du ett interaktivt system du vill utveckla? Vi har studenter som vill arbeta tillsammans med dig i ett agilt...

Anmäl intresse

Kartläggning och analys av energisystem

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TMPM01

Uppdragsanmälan öppnar: 30 mar 2020

Studenter kan hjälpa ditt företag eller din organisation att kartlägga och analysera era energisystem och energianvändning.

Anmäl intresse

Utredningar inom logistik och supply chain management

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TETS38

Uppdragsanmälan öppnar: 1 mar 2020

Utifrån de problemställningar ni möter, kan ert företag/organisation få en analys av era material- och informationsflöden. Studenterna kan dessutom ge...

Anmäl intresse

Analys av produktionsstrategier

Uppdragets längd: 9-10 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TPPE16

Uppdragsanmälan öppnar: 9 mar 2020

Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrning, anskaffning, processteknologi...

Anmäl intresse

Analys av marknads- och teknikstrategier

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TEIM04

Uppdragsanmälan öppnar: 29 apr 2020

Teknologstudenterna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario för de ...

Anmäl intresse

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Uppdragets längd: 14 v

Antal studenter: 2

Nivå: Master

Kurskod: TMQU27

Uppdragsanmälan öppnar: 26 jan 2020

Ökad kundnytta och lönsamhet genom effektiva processer och strukturerad problemlösning Succén fortsätter. De senaste åtta åren har 80 företag och...

Anmäl intresse

Utredningsuppdrag inom produktionsledning

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4 studenter

Nivå: Master

Kurskod: TPPE73

Uppdragsanmälan öppnar: 20 jan 2020

Studenter kan hjälpa dig och din verksamhet att förbättra material- och produktionsstyrningen i den egna tillverkningen.

Anmäl intresse

Industriell produktion – Avancerat studentupprag inom produktionsteknik

Uppdragets längd: 15 v

Antal studenter: 2-4

Nivå: Master

Kurskod: TMPM08

Uppdragsanmälan öppnar: 30 mar 2020

Du, som företagare, kan få hjälp att analysera och utveckla frågeställningar som påverkar produktionens effektivitet och produktivitet.

Anmäl intresse

3D-printing av prototyper och modeller

Uppdragets längd: 8 v

Antal studenter: 1-3

Nivå: Master

Kurskod: TFYA88

Uppdragsanmälan öppnar: 1 mar 2020

Behöver ni hjälp med framtagning av egen designade prototyper eller fysiska modeller? Vi lanserar en ny kurs och behöver verkliga...

Anmäl intresse

Bilder och grafik

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TSBB11

Uppdragsanmälan öppnar: 1 jan 2020

Studenterna genomför projekt inom bildområdet, dvs datorgrafik, bildanalys, datorseende, bildkodning, och seende robotar, enligt CDIO (Conceive – Design – Implement...

Anmäl intresse

Utveckling av elektronik-/mjukvarusystem – från förstudie till färdig prototyp

Uppdragets längd: 15 v

Antal studenter: Cirka 3-7 studenter

Nivå: Kursen ges i årskurs 5 på civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign

Kurskod: TNE085

Uppdragsanmälan öppnar: 30 mar 2020

Studenter på civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign kan utveckla ett större projekt från förstudie till färdig prototyp.

Anmäl intresse

Marknadsföringsmaterial på spanska

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: 713G23

Uppdragsanmälan öppnar: 30 jul 2020

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på spanska.

Anmäl intresse

Marknadsföringsmaterial på tyska

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: 715G23

Uppdragsanmälan öppnar: 30 jul 2020

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på tyska.

Anmäl intresse
Fulltecknad

Marknadskommunikativt designprojekt

Uppdragets längd: 6-8 veckor v

Antal studenter: 4-5 studenter

Nivå: Termin 3 på en kandidatutbildning

Kurskod: TNGD45

Uppdragsanmälan öppnar: 7 apr 2020

En grupp av 4-5 studenter kommer att fungera som ett reklambyråteam och hjälpa företaget/organisationen med att ta fram tryckt och...

Anmäl intresse

Statistik och dataanalys – kandidatuppsats

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: 732G32

Uppdragsanmälan öppnar: 30 jul 2020

Inom ramen för en kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och/eller dataanalys.

Anmäl intresse

Internationell marknadskommunikation

Uppdragets längd: 6 v

Antal studenter: 5-6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TEAE16

Uppdragsanmälan öppnar: 29 apr 2020

Om ditt företag avser lansera en befintlig produkt (vara eller tjänst) i ett annat land och du behöver hjälp med...

Anmäl intresse

Strategisk miljöledning

Uppdragets längd: 5 veckor v

Antal studenter: 4-6 personer

Nivå: Sista året Kandidatprogram

Kurskod: 746G32

Uppdragsanmälan öppnar: 1 jan 2020

Ett företags eller organisations arbete med strategisk miljöledning är ett sätt att visa att företaget/organisationen tar dagens miljöproblem på allvar...

Anmäl intresse

Livscykelanalys av ett företags produkt eller tjänst

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 5-6

Nivå: master

Kurskod: TKMJ47

Uppdragsanmälan öppnar: 13 sep 2020

Behöver ditt företag/organisation veta mer om er produkt eller tjänsts miljöpåverkan? Låt våra studenter utföra fullständiga livscykelanalyser på dem.

Anmäl intresse

Produktionsteknisk problemlösning

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: Master

Kurskod: TMPS27

Uppdragsanmälan öppnar: 1 jan 2021

Företaget får genom att ”låna ut” ett produktionstekniskt problem chansen att få ett problem belyst och analyserat av ”nya fräscha...

Anmäl intresse