Uppdragsmöjligheter 2017-09-07T09:25:39+01:00

Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Områden som är öppna för anmälan just nu

Studentresurs inom HR -arbetsplatsförlagd utbildning

Uppdragets längd: 5 v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 5 mar 2019

Få värdefull input till er organisation genom en student från HR-programmet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ger studenten möjlighet att få inblick i HR-/personalarbete inom en organisati...

Anmäl ett uppdrag

Quality Management – Six Sigma Project

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 1 jul 2019

Studenter på civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Industriell Ekonomi genomför ett kvalitetsrelaterat förbättringsprojekt för ditt företag. Denna typ av projekt fungerar ofta som p...

Anmäl ett uppdrag

Utredningsuppdrag inom produktionsledning

Uppdragets längd: 20 v
Antal studenter: 4 studenter
Anmäl uppdrag senast: 15 aug 2019

Studenter kan hjälpa dig och din verksamhet att förbättra material- och produktionsstyrningen i den egna tillverkningen....

Anmäl ett uppdrag

Bilder och grafik

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmäl uppdrag senast: 26 aug 2019

Studenterna genomför projekt inom bildområdet, dvs datorgrafik, bildanalys, datorseende, bildkodning, och seende robotar, enligt CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) m...

Anmäl ett uppdrag

Strategisk miljöledning

Uppdragets längd: 5 veckor v
Antal studenter: 4-6 personer
Anmäl uppdrag senast: 12 Nov 2019

Ett företags eller organisations arbete med strategisk miljöledning är ett sätt att visa att företaget/organisationen tar dagens miljöproblem på allvar och vill förbättra sin verksamhet me...

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs för juridiska utredningar

Uppdragets längd: 10 v
Antal studenter: 1
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

I slutet av utbildningen till affärsjurist har studenterna möjlighet att praktisera på ett företag eller en myndighet. Där hjälper de till i det dagliga arbetet med olika typer av juridiska u...

Anmäl ett uppdrag

Kulturproduktion och samverkan

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Som uppdragsgivare i denna kurs får du tillgång till studenter med stark kompetens i kulturproduktion, innehålls- och konceptutveckling samt projektledning....

Anmäl ett uppdrag

Examensarbete Grafisk Design & Kommunikation

Uppdragets längd: 10 v
Antal studenter: 1-2
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Uppdragsgivare i denna kurs har möjlighet att få hjälp med ett mer omfattande eller detaljerat arbete inom t ex marknadskommunikation, varumärkeskommunikation, medieproduktion, informationsgraf...

Anmäl ett uppdrag

Verksamhetsförlagd utbildning inom arbetsterapi

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Få nytta av arbetsterapeutisk kunskap rörande människors hälsa, ergonomi, meningsfulla aktiviteter, miljöns betydelse för aktivitet, tillgänglighet, delaktighet och funktionsnedsättningars...

Anmäl ett uppdrag

Aktivitet, delaktighet och hälsa – examensarbete i arbetsterapi

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Inom ramen för ett examensarbete kan studenter undersöka ett problem eller belysa ett område för möjliga förbättringar gällande människors dagliga aktiviteter, delaktighet och samspelet me...

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs inom grafisk design och kommunikation, arbetsplatsförlagt kursmoment

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Studenter som resurs för involvering i skarpa projekt – allt ifrån att medverka i både planering och genomförande till att vara med i en del av detta....

Anmäl ett uppdrag

Enkätundersökning med marknadsinriktning

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Ditt företag får en kvantitativ enkätbaserad marknadsanalys utifrån ditt företags befintliga kundbas....

Anmäl ett uppdrag

Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete inom slöjd och hantverksområdet

Uppdragets längd: 10 v
Antal studenter: 20-25
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Uppdragsgivaren får du tillgång till studenter med kompetens inom formgivning och framställning av produkter i materialen textil, trä och metall. Uppdraget skall ha ett tydligt ekonomiskt oc...

Anmäl ett uppdrag

Praktik inom miljövetenskap

Uppdragets längd: 5 v
Antal studenter: 1
Uppdragsanmälan tas emot löpande.

Studenterna på Miljövetarprogrammet skall under sitt sista år på programmet genomföra en fem veckor lång praktik på ett företag eller en organisation som på något sätt arbetar med miljö...

Anmäl ett uppdrag

Uppdragsanmälan stängd – anmäl intresse

Examensarbete i Miljövetenskap

Uppdragets längd: 10 v
Antal studenter: 2
Anmälan öppnar: 1 mar 2019

Under den sjätte och sista terminen på Miljövetarprogrammet genomför studenterna i par eller enskilt en studie på en miljörelaterad frågeställning och skriver sin examensuppsats. Uppsatsen...

Anmäl ditt intresse

Miljövetenskap A2

Uppdragets längd: 3 v
Antal studenter: 8
Anmälan öppnar: 25 aug 2018

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) är ett viktigt redskap för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Miljökonsekvensbeskrivningar krävs för alla...

Anmäl ditt intresse

Utveckling av elektronik-/mjukvarusystem – från förstudie till färdig prototyp

Uppdragets längd: 15 v
Antal studenter: Cirka 3-7 studenter
Anmälan öppnar: 1 apr 2019

Studenter på civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign kan utveckla ett större projekt från förstudie till färdig prototyp....

Anmäl ditt intresse

Förpackningsdesign och Produktdisplay

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 Nov 2018

Studenterna kan hjälpa er verksamhet att utveckla förpackningsdesign och/eller butiksdisplay för förpackningar....

Anmäl ditt intresse

Analys av marknads- och teknikstrategier

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: 4-5
Anmälan öppnar: 1 maj 2019

Teknologstudenterna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario för de  kommande 2-5 åren....

Anmäl ditt intresse

Marknadskommunikativt designprojekt

Uppdragets längd: 6-8 veckor v
Antal studenter: 4-5 studenter
Anmälan öppnar: 9 apr 2019

En grupp av 4-5 studenter kommer att fungera som ett reklambyråteam och hjälpa företaget/organisationen med att ta fram tryckt och digital marknadskommunikation om er verksamhet eller en del av...

Anmäl ditt intresse

Design av behovsanpassade system

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: 5-6
Anmälan öppnar: 1 maj 2019

Din verksamhet får som beställare färdiga specifikationer, som kan användas som underlag och stöd för inköp och implementering av nya datasystem samt för eventuell framtida vidareutvecklin...

Anmäl ditt intresse

Ingenjörsmässig värmeteknisk analys

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 mar 2019

En ingenjörsmässig värmeteknisk analys kopplat till företagets problemställning. Väldigt många problem som har med värme, temperatur eller kyla att göra kan analyseras....

Anmäl ditt intresse

Utredningsuppdrag inom ekonomi och statsvetenskap

Uppdragets längd: 20(10) v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 15 mar 2019

Vill er organisation få hjälp med att få en eller flera frågor undersökta och analyserade? Studenter, som studerar nationalekonomi och/eller statsvetenskap, genomför utredningsuppdrag inom ra...

Anmäl ditt intresse

Utveckling av företags energi- och miljöarbete

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 Nov 2018

En beskrivning av företagets förbättringspotential och möjliga åtgärder. Åtgärderna handlar ofta om material- och energieffektivisering, förbättrade arbetssätt eller olika affärsutveck...

Anmäl ditt intresse

Företagsanalys för utveckling

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 sep 2018

Företaget får en omfattande helhetsanalys, med konkreta förslag till utveckling och förbättring av verksamheten....

Anmäl ditt intresse

Analys av produktionsstrategier

Uppdragets längd: 9-10 v
Antal studenter: 4-5
Anmälan öppnar: 9 mar 2019

Företaget får förslag på förbättringsåtgärder för sin långsiktiga produktionsutveckling inom områden som personal/human resources, organisationsstruktur, produktionsplanering och -styrni...

Anmäl ditt intresse

Verksamhetsutveckling med IT-stöd

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: 1-2
Anmälan öppnar: 1 apr 2019

Studenter finns på företaget några dagar i veckan för att arbeta med i förväg stipulerade aktiviteter såsom analyser, utredningar, strategiarbeten och/eller utvecklingsarbete....

Anmäl ditt intresse

Förbättrad produktutveckling

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 jan 2019

Ditt företag får en kartläggning och analys av er produktutvecklingsprocess, med förbättringsförslag utifrån era behov....

Anmäl ditt intresse

Kartläggning och analys av energisystem

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 apr 2019

Studenter kan hjälpa ditt företag eller din organisation att kartlägga och analysera era energisystem och energianvändning....

Anmäl ditt intresse

Produktionsteknisk problemlösning

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 jan 2019

Företaget får genom att ”låna ut” ett produktionstekniskt problem chansen att få ett problem belyst och analyserat av ”nya fräscha och oberoende ögon”....

Anmäl ditt intresse

Processer för innovation och entreprenörskap

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: 4-5
Anmälan öppnar: 2 apr 2019

Projektet genomförs på uppdrag av företag/organisationer som är intresserade av innovationsledning eller entreprenörskap. Det kan handla om företag/organisationer som redan har bra processe...

Anmäl ditt intresse

Marknadsföringsmaterial på tyska

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 aug 2019

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på tyska....

Anmäl ditt intresse

Marknadsföringsmaterial på spanska

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 aug 2019

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på spanska....

Anmäl ditt intresse

Analys och problemlösning inom logistik

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: 4-5
Anmälan öppnar: 1 mar 2019

Ditt företag/organisation kan få en verksamhetsanpassad allmän analys av nuvarande material- och informationsflöden. Dessutom kan studenterna lösa en till företaget/organisationen lämpad u...

Anmäl ditt intresse

Internationell marknadskommunikation

Uppdragets längd: 17 v
Antal studenter: 4-6
Anmälan öppnar: 1 mar 2019

Studenter kan hjälpa till att utvärdera kommunikationsbehov samt ta fram kommunikationsplattformar och visualiseringar av marknadskommunikativa åtgärder för en internationell marknad....

Anmäl ditt intresse

Statistik och dataanalys – kandidatuppsats

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 aug 2019

Inom ramen för en kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och/eller dataanalys....

Anmäl ditt intresse

Statistisk undersökning

Uppdragets längd: 20 v
Antal studenter: ca 30 studenter
Anmälan öppnar: 1 sep 2018

En anpassad statistisk undersökning, av redan insamlad data eller en enkätundersökning, med sammanställning och analys....

Anmäl ditt intresse

Kommunikation på arbetsplatsen

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: -
Anmälan öppnar: 1 Nov 2018

Företaget / organisationen har här möjlighet att med hjälp av studenter få undersökt hur kommunikationen människa-teknik fungerar inom organisationen eller gentemot omvärlden....

Anmäl ditt intresse

Kandidatprojekt i programvaruutveckling

Uppdragets längd: 14 v
Antal studenter: 6-8
Anmälan öppnar: 10 Nov 2018

Studenter genomför ett programmeringsprojekt från specifikation till test och leverans....

Anmäl ditt intresse

Varumärken och värdeskapande

Uppdragets längd: ca 6 v
Antal studenter: 4-5 (ibland 6)
Anmälan öppnar: 1 apr 2019

Ditt företag eller organisation kan få hjälp med att utvärdera befintligt varumärke och få förslag på hur varumärket kan förstärkas för t.ex. en tydligare position gentemot konkurrenter...

Anmäl ditt intresse

3D-printing av prototyper och modeller

Uppdragets längd: 8 v
Antal studenter: 1-3
Anmälan öppnar: 1 mar 2019

Behöver ni hjälp med framtagning av egen designade prototyper eller fysiska modeller? Vi lanserar en ny kurs och behöver verkliga uppdrag som studenterna kan jobba med....

Anmäl ditt intresse

Industriell produktion – Avancerat studentupprag inom produktionsteknik

Uppdragets längd: 2-4 v
Antal studenter: 15
Anmälan öppnar: 1 apr 2019

Du, som företagare, kan få hjälp att analysera och utveckla frågeställningar som påverkar produktionens effektivitet och produktivitet....

Anmäl ditt intresse