Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Områden öppna för anmälan just nu


Programmeringsprojekt

Uppdragets längd: Totalt 4 veckors heltidsarbete utspritt på 14 veckor v

Antal studenter: 6-8

Nivå: Kandidat

Kurskod: TDDI17

Anmäl uppdrag senast: 17 maj 2024

Har du ett interaktivt system du vill utveckla? Vi har studenter som vill arbeta tillsammans med dig i ett agilt...

Anmäl ett uppdrag

Processer för innovation och entreprenörskap

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TMPI02

Anmäl uppdrag senast: 25 maj 2024

Projektet genomförs på uppdrag av företag/organisationer som är intresserade av innovationsledning eller entreprenörskap. Det kan handla om företag/organisationer som redan har bra...

Anmäl ett uppdrag

Utredningsuppdrag inom ekonomi och statsvetenskap

Uppdragets längd: 20(10) v

Antal studenter: –

Nivå: vårtermin: master hösttermin: kandidat

Kurskod: 733G39/730G84/799G41

Anmäl uppdrag senast: 26 maj 2024

Vill er organisation få hjälp med att få en eller flera frågor undersökta och analyserade? Studenter, som studerar nationalekonomi och/eller...

Anmäl ett uppdrag

Design av behovsanpassade system

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: 5-6

Nivå: –

Kurskod: 729G22

Anmäl uppdrag senast: 26 maj 2024

Din verksamhet får som beställare färdiga specifikationer, som kan användas som underlag och stöd för inköp och implementering av nya datasystem...

Anmäl ett uppdrag

Industriella marknads- och teknikstrategier

Uppdragets längd: ca 8 veckor (okt-dec) v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TEIM04

Anmäl uppdrag senast: 30 maj 2024

Kursen fokuserar på att analysera ett företags marknadsarbete – samlat i begreppet marknadsstrategier. I detta ingår också att arbeta med...

Anmäl ett uppdrag

Systemverktyg för hållbar utveckling

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TMPE07

Anmäl uppdrag senast: 9 jun 2024

Studenter kan hjälpa ditt företag eller din organisation att kartlägga och analysera era energisystem och energianvändning.

Anmäl ett uppdrag

Utredningar inom logistik och supply chain management

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TETS38

Anmäl uppdrag senast: 26 jun 2024

Vill ni utveckla och förbättra er logistik? Utifrån de logistiska problem och utmaningar ni upplever hjälps vi åt att forma...

Anmäl ett uppdrag

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Uppdragets längd: 14 v

Antal studenter: 2

Nivå: Master

Kurskod: TMQU27

Anmäl uppdrag senast: 27 jun 2024

Ökad kundnytta och lönsamhet genom effektiva processer och strukturerad problemlösning. Succén fortsätter. De senaste åtta åren har 80 företag och...

Anmäl ett uppdrag

Utredningsuppdrag inom produktionsledning

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4 studenter

Nivå: Master

Kurskod: TPPE73

Anmäl uppdrag senast: 10 aug 2024

Studenter kan hjälpa dig och din verksamhet att förbättra material- och produktionsstyrningen i den egna tillverkningen.

Anmäl ett uppdrag

3D-printing av prototyper och modeller

Uppdragets längd: 8 v

Antal studenter: 1-3

Nivå: Master

Kurskod: TFYA88

Anmäl uppdrag senast: 19 aug 2024

Behöver ni hjälp med framtagning av egen designade prototyper eller fysiska modeller? Vi lanserar en ny kurs och behöver verkliga...

Anmäl ett uppdrag

Bilder och grafik

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TSBB11

Anmäl uppdrag senast: 23 aug 2024

Studenterna genomför projekt inom bildområdet, dvs datorgrafik, bildanalys, datorseende, bildkodning, och seende robotar, enligt CDIO (Conceive – Design – Implement...

Anmäl ett uppdrag

Utveckling av elektronik-/mjukvarusystem – från förstudie till färdig prototyp

Uppdragets längd: 15 v

Antal studenter: Cirka 3-7 studenter

Nivå: Kursen ges i årskurs 5 på civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign

Kurskod: TNE085

Anmäl uppdrag senast: 27 aug 2024

Studenter på civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign kan utveckla ett större projekt från förstudie till färdig prototyp.

Anmäl ett uppdrag

Marknadskommunikativt designprojekt

Uppdragets längd: 6-8 veckor v

Antal studenter: 4-5 studenter

Nivå: Termin 3 på en kandidatutbildning

Kurskod: TNGD45

Anmäl uppdrag senast: 6 okt 2024

En grupp av 4-5 studenter kommer att fungera som ett kommunikations-byråteam och hjälpa företaget/organisationen med att ta fram marknads-kommunikativa lösningar...

Anmäl ett uppdrag

Strategisk miljöledning

Uppdragets längd: 5 veckor v

Antal studenter: 4-6 personer

Nivå: Sista året Kandidatprogram

Kurskod: 746G32

Anmäl uppdrag senast: 12 nov 2024

Ett företags eller organisations arbete med strategisk miljöledning är ett sätt att visa att företaget/organisationen tar dagens miljöproblem på allvar...

Anmäl ett uppdrag

Marknadskommunikativt projekt mot nya marknader, målgrupper och medier

Uppdragets längd: 8 v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TNGD48

Anmäl uppdrag senast: 29 dec 2024

En grupp av 4-6 studenter kommer att fungera som ett design- och kommunikationsbyrå-team och hjälpa företaget/organisationen med att ta fram...

Anmäl ett uppdrag

Kulturproduktion och samverkan

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: LIU-44039, LIU-44071

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Som uppdragsgivare i denna kurs får du tillgång till studenter med stark kompetens i kulturproduktion, innehålls- och konceptutveckling samt projektledning.

Anmäl ett uppdrag

Examensarbete Grafisk Design & Kommunikation

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Kandidat

Kurskod: TQGD10

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Uppdragsgivare i denna kurs har möjlighet att få hjälp med ett mer omfattande eller detaljerat arbete inom t ex marknadskommunikation,...

Anmäl ett uppdrag

Verksamhetsförlagd utbildning inom arbetsterapi

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: -

Nivå: -

Kurskod: 8ATG62

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Få nytta av arbetsterapeutisk kunskap rörande människors hälsa, ergonomi, meningsfulla aktiviteter, miljöns betydelse för aktivitet, tillgänglighet, delaktighet och funktionsnedsättningars påverkan...

Anmäl ett uppdrag

Aktivitet, delaktighet och hälsa – examensarbete i arbetsterapi

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: -

Nivå: -

Kurskod: 8ATG65

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Inom ramen för ett examensarbete kan studenter undersöka ett problem eller belysa ett område för möjliga förbättringar gällande människors dagliga...

Anmäl ett uppdrag

Studentresurs för juridiska utredningar

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1

Nivå: master

Kurskod: 747A14

Uppdragsanmälan tas emot löpande

I slutet av utbildningen till affärsjurist har studenterna möjlighet att praktisera på ett företag eller en myndighet. Där hjälper de...

Anmäl ett uppdrag

Praktik inom miljövetenskap

Uppdragets längd: 5 v

Antal studenter: 1

Nivå: kandidat

Kurskod: 746G53

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Studenterna på Miljövetarprogrammet skall under sitt sista år på programmet genomföra en fem veckor lång praktik på ett företag eller...

Anmäl ett uppdrag

Examensarbete i Miljövetenskap

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 2

Nivå: kandidat

Kurskod: 746G35n

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Under den sjätte och sista terminen på Miljövetarprogrammet genomför studenterna i par eller enskilt en studie på en miljörelaterad frågeställning...

Anmäl ett uppdrag

inGenious – tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt

Uppdragets längd: ca 18 veckor v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Samtliga nivåer. Studenterna ska ha minst 90 hp, dvs ha läst minst 1.5 år, för att kunna gå kursen.

Kurskod: 799G52

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Här får företag, organisationer och offentlig sektor i regionen hjälp att hitta lösningar på sina utmaningar. Tvärdisciplinära projektgrupper, bestående av...

Anmäl ett uppdrag

Arbetsplatsförlagt grafiskt designprojekt

Uppdragets längd: 7-9 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Kandidat

Kurskod: TNGD35

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Studenter som resurs för involvering i skarpa projekt – allt ifrån att medverka i både planering och genomförande till att...

Anmäl ett uppdrag

Uppdragsanmälan stängd – anmäl intresse


Förbättrad produktutveckling

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TKMJ34

Uppdragsanmälan öppnar: 10 okt 2024

Ditt företag får en kartläggning och analys av er produktutvecklingsprocess, med förbättringsförslag utifrån era behov.

Anmäl intresse

Produktionsystemsanalys

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: Master

Kurskod: TMPS27

Uppdragsanmälan öppnar: 1 jan 2024

Företaget får en analys av sitt produktionssystem, baserat på vedertagna verktyg och förslag på förbättringsområden.

Anmäl intresse

Studentresurs inom HR -arbetsplatsförlagd utbildning

Uppdragets längd: 5 v

Antal studenter: –

Nivå: åk 2, kandidat

Kurskod: 759G52

Uppdragsanmälan öppnar: 13 feb 2024

Få värdefull input till er organisation genom en student från HR-programmet. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ger studenten möjlighet att få inblick...

Anmäl intresse

Analys av marknads- och teknikstrategier

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TEIM04

Uppdragsanmälan öppnar: 27 apr 2024

Teknologstudenterna analyserar utvecklingen av företagets marknads- och teknikstrategier under de senaste 5-10 åren, samt tar fram ett scenario för de ...

Anmäl intresse

Marknadsföringsmaterial på spanska

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: 713G23

Uppdragsanmälan öppnar: 29 jul 2024

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på spanska.

Anmäl intresse

Marknadsföringsmaterial på tyska

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: 715G23

Uppdragsanmälan öppnar: 29 jul 2024

Studenter kan, till ert företag, producera ett marknadsföringsdokument; mindre broschyr, produktblad, webbsida, eller liknande, på tyska.

Anmäl intresse

Statistik och dataanalys – kandidatuppsats

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: 732G32

Uppdragsanmälan öppnar: 29 jul 2024

Inom ramen för en kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och/eller dataanalys.

Anmäl intresse

Agil systemutveckling

Uppdragets längd: Totalt 5 veckors heltidsarbete utspritt på 14 v

Antal studenter: 6-8

Nivå: Kandidat

Kurskod: TDP029

Uppdragsanmälan öppnar: 31 jul 2024

Har du ett interaktivt system du vill utveckla? Vi har innovativa studenter som vill arbeta tillsammans med dig i ett...

Anmäl intresse

Utveckling av företags energi- miljö- och hållbarhetsarbete

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TKMJ41

Uppdragsanmälan öppnar: 19 sep 2024

Ta hjälp av framtidens hållbarhetsingenjörer till att utveckla ditt företags arbete med energi, miljö och hållbarhet!

Anmäl intresse

Livscykelanalys av ett företags produkt eller tjänst

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 5-6

Nivå: master

Kurskod: TKMJ47

Uppdragsanmälan öppnar: 10 sep 2024

Behöver ditt företag/organisation veta mer om er produkt eller tjänsts miljöpåverkan? Låt våra studenter utföra fullständiga livscykelanalyser på dem.

Anmäl intresse

Företagsanalys för utveckling

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TEIE06, TEIE47

Uppdragsanmälan öppnar: 27 aug 2024

Företaget får en omfattande helhetsanalys, med konkreta förslag till utveckling och förbättring av verksamheten.

Anmäl intresse

Miljökonsekvensbeskrivning

Uppdragets längd: 3 v

Antal studenter: 8

Nivå: kandidat

Kurskod: 746G24

Uppdragsanmälan öppnar: 21 aug 2024

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) är ett viktigt redskap för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra....

Anmäl intresse

Kandidatprojekt i programvaruutveckling

Uppdragets längd: 14 v

Antal studenter: 6-8

Nivå: Kandidat

Kurskod: TDDD96

Uppdragsanmälan öppnar: 1 nov 2024

Studenter genomför ett programmeringsprojekt från specifikation till test och leverans.

Anmäl intresse