InGenious – tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt

Företag, offentlig sektor och organisationer (företrädesvis från regionen) har möjlighet att testa, utforska och se vad en grupp studenter kan göra med idéer från den egna organisationen. Här får man hjälp att ta sig an utmaningar och utveckla idéer som kanske inte hinns med eller som kanske ligger utanför verksamhetens vanliga fokusområde. Studenterna, som sätts samman i tvärdisciplinära projektgrupper, arbetar med organisationens utmaning under en termin. Studenterna ska arbeta självständigt med sitt projekt men vi vill att deltagande organiationer svarar på frågor samt visar intresse och engagemang i studenternas arbete. 

Vad får uppdragsgivaren?

För att främja innovation och tackla utmaningar inom företag och organisationer i regionen, finns möjligheten att samarbeta med studenter från Linköpings Universitet (LiU). Företag eller organisationer lämnar in riktiga utmaningar, sk case, som studentgrupper ska lösa inom ramen av en universitetskurs. Kursen genomförs av InGenious (Almi East Sweden AB) i samarbete med LiU.

Studenterna, som läser olika program vid LiU, sätts samman i dynamiska tvärdisciplinära projektgrupper, för att lösa utmaningen. Tvärvetenskaplig kommunikation är en viktig del av arbetet – allt i en internationell miljö präglad av kreativitet och entreprenörskap.

Företaget eller organisationen som deltar blir en sk projektpartner och får i slutet av kursen ta del av studentgruppens lösning, dels genom en proffsigt utförd pitch, dels genom en rapport. Om man tycker att studenternas lösning är till nytta för den egna organisationen, dvs om man helt eller delvis kommer att använda sig av deras idé eller lösning, har man möjlighet att göra ett sk “återköp”. Därefter har man rätt att göra vad man vill göra med resultatet. Varför inte ta in studenterna som ”konsulter” eller låta dem implementera lösningen?

Som uppdragsgivare ges man möjlighet att samverka med studenter, få ny input och nya perspektiv. Dessutom kan man få hjälp att hitta en lösning som utvecklar den egna verksamheten. Som uppdragsgivare kommer man i kontakt med studenter som kan vara intressanta – som framtida medarbetare eller “exjobbare”.

Hur går det till?

Utifrån den idé eller utmaning som uppdragsgivaren har, sätts en unik tvärdisciplinär studentgrupp samman. På så sätt främjas det innovativa tänkandet och förmågan att tänka ”outside the box”. Studentgruppen, bestående av 4-6 personer med olika kompetenser, arbetar sedan med utmaningen under en termin. Alla utmaningar ska på något sätt vara kopplade till Agenda 2030. Studenterna har givetvis också ett hållbarhetsperspektiv när de utvecklar. 

LiU ger studenterna den akademiska kunskapen kring pitchteknik och hur man ska tänka ansvarsfullt vid innovation, medan InGenious East Sweden, faciliterar och stöttar studenterna i deras projekt- och innovationsprocess samt tränar dem i pitchteknik.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Vi vill att studenterna arbetar helt självständigt med att utveckla sin idé men projektpartnern förväntas delta vid några kurstillfällen samt finnas tillgänglig att svara på eventuella frågor från studenterna. Uppskattningsvis behöver projektpartnern lägga ner 1-3 timmar per vecka. Inte mer.

Det är inte meningen att projektpartnern på något sätt ska handleda studenterna. Lika viktigt är att poängtera är att studenterna inte ska ses som konsulter. De har i uppgift att ta sig an en utmaning, som det inte finns något förutbestämd lösning på.

Hur blir man då projektpartner? Fyll i intresseanmälan nedan så tar Albert Rudholm kontakt med er.

Beskrivning

Kursen, som ges vid Linköpings universitet varje termin, ger studenten 8 högskolepoäng. Den projektpartner som vill lämna in ett case till höstterminens kurs måste göra det senast 1 mars. För den som önskar ha med sitt case i vårterminens kurs är 1 oktober sista inlämningsdatum. Vill man ha hjälp eller stöttning vid inlämning av ett case, dvs en utmaning, kontakta inGenious East Sweden. 

Uppdragets längd: ca 18 veckor v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Samtliga nivåer. Studenterna ska ha minst 90 hp, dvs ha läst minst 1.5 år, för att kunna gå kursen.

Kurskod: 799G52

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Företag, offentlig sektor och organisationer (företrädesvis från regionen) har möjlighet att testa, utforska och se vad en grupp studenter kan...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.