inGenious – tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt

Här får företag, organisationer och offentlig sektor i regionen hjälp att hitta lösningar på sina utmaningar. Tvärdisciplinära projektgrupper, bestående av drivna LiU-studenter, tar sig an utmaningarna och hittar lösningar som är hållbara och ofta innovativa.

Vad får uppdragsgivaren?

Om du som företag/organisation har en idé som du vill ha belyst utifrån olika perspektiv, kanske behöver ny input till verksamheten eller kanske vill ha hjälp att hitta nya produkter eller verksamhetsområden, då har du en företagsutmaning som kan bli en riktigt spännande utmaning för våra studenter.  

Som deltagande företag/organisation (projektpartner) ger du en studentgrupp, bestående av studenter från olika program och fakulteter, möjlighet att testa, utforska och ta fram en hållbar lösning av värde/nytta för dig. Samtidigt får du hjälp med de utmaningar eller idéer, som kanske inte hinns med i det dagliga arbetet eller som kanske ligger utanför verksamhetens vanliga fokusområden. 

Studentgrupperna arbetar självständigt med sin utmaning under en termin. Det är inte tidskrävande att vara projektpartner i inGeniouskursen men vi vill att våra projektpartners är engagerade, genom att t ex svara på frågor och visa intresse för studenternas arbete. Vi har några få aktiviteter som vi önskar att våra projektpartners deltar i, dels för att lära känna studentteamet, dels för att ge studenterna viktig feedback under själva idéutvecklingen. 

Kursen är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Almi East Sweden AB (ofta kallat inGenious), som är ett dotterbolag till Almi i Östergötland AB. Under kursens gång utvecklar studenterna entreprenöriellt mindset och blir duktiga i att kommunicera tvärdisciplinärt och att samarbeta med andra professioner. Studenterna får också använda sina teoretiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang. Det ger dem viktiga färdigheter inför framtiden. Kontakten med företag och organisationer i regionen hjälper studenterna att bygga nätverk och göra det möjligt för dem att tidigt visa sina skills för presumtiva arbetsgivare.

Våra projektpartners får i slutet av kursen ta del av studentgruppens lösning, dels via en proffsigt utförd pitch, dels genom en rapport. Om man tycker att studenternas lösning är till nytta för den egna organisationen, dvs om man helt eller delvis kommer att använda sig av studentgruppens idé eller lösning, har man möjlighet att göra ett sk “återköp” för ett mindre belopp. Därefter har man rätt att göra vad man vill göra med resultatet. Och om man är intresserad av studenterna och deras kompetens – varför inte låta dem implementera lösningen efter avslutad kurs?

Hur går det till?

Utifrån den idé eller utmaning som uppdragsgivaren har, sätts en unik tvärdisciplinär studentgrupp samman. På så sätt främjas det innovativa tänkandet och förmågan att tänka ”outside the box”. Studentgruppen, bestående av 4-6 personer med olika kompetenser och utbildningsbakgrund, arbetar sedan med utmaningen under en termin. Alla utmaningar ska på något sätt vara kopplade till Agenda 2030. Studenterna har givetvis också ett hållbarhetsperspektiv när de utvecklar och det gör att lösningen garanterat kommer att bli hållbar. 

LiU ansvarar för föreläsningar och seminarier, vilka ger studenterna kompetens rörande t ex pitchteknik och att tänka ansvarsfullt vid innovation. Almi East Sweden ansvarar för praktiska moment i kursen, facilitering av studentgrupperna samt stöttar dem i deras projekt- och innovationsprocess. Tillsammans hjälper vi studenterna att utveckla ett entreprenöriellt mindset och förbereda dem inför kommande yrkesliv. 

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Vi vill att studenterna arbetar helt självständigt med att utveckla sin idé men projektpartnern förväntas delta vid sammanlagt fyra kurstillfällen samt finnas tillgänglig på mejlen för att svara på eventuella frågor från studenterna. Uppskattningsvis bör projektpartnern vara beredd att lägga ner ca totalt 1-2 timmar per vecka. Inte mer.

Det är inte meningen att projektpartnern på något sätt ska handleda studenterna. Lika viktigt är att poängtera är att studenterna inte ska ses som konsulter. De har i uppgift att ta sig an en utmaning, som det inte finns något förutbestämd lösning på.

Hur blir man då projektpartner? Fyll i intresseanmälan nedan så tar Cia Lundvall kontakt med er.

Beskrivning

Kursen, som ges vid Linköpings universitet varje termin, ger studenten 8 högskolepoäng och löper över en termin. Det gör att deltagande företag får hjälp att hitta en lösning på lite mindre än fyra månader. Det företag/den organisation som vill lämna in en utmaning till kursen kan kontakta Cia Lundvall via Studentuppdrag. se (eller mejla direkt på cia.lundvall@liu.se). Vill man ha med en utmaning – ett case – i höstterminens kurs, måste man ha kontaktat Cia samt lämnat in ett case, helst i mars. För den som önskar ha med sin utmaning i vårterminens kurs gäller att vi fått in ett case, helst i oktober. Vill man ha hjälp eller stöttning att utforma ett case utifrån en företagsutmaning, kontakta Cia så hjälper hon till med det. 

Uppdragets längd: ca 18 veckor v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Samtliga nivåer. Studenterna ska ha minst 90 hp, dvs ha läst minst 1.5 år, för att kunna gå kursen.

Kurskod: 799G52

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Här får företag, organisationer och offentlig sektor i regionen hjälp att hitta lösningar på sina utmaningar. Tvärdisciplinära projektgrupper, bestående av...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.