Genomförda Uppdrag

LiU-studenter genomförde viktig miljöutredning

En grupp LiU-studenters granskning av Skandinaviska Byggelements miljöledningssystem ledde fram till en rapport som använts som en förberedelse till företagets ISO-certifiering.

Läs mer

Studenternas arbete resulterade i nya infallsvinklar

Genom att anlita studenter från Linköpings universitet fick Blomberg och Stensson nya insikter kring hur de kan hitta lösningar på problem. Med nya ögon på företagets problem kunde studenterna presentera ett resultat som vidare kan användas i förbättringsarbetet.

Läs mer

Studenten som blev företagets produktexpert

Genom studentuppdrag.se kom Image Systems i Linköping i kontakt med drivna studenter från Linköpings universitet. Samarbetet utvecklades sen vidare till ett examensarbete och landade tillslut i att en av studenterna rekryterades till företaget.

Läs mer

Six Sigma – Studentuppdrag som levererar märkbara resultat

För att få stöd i utvecklingen av produktionsprocesserna tog Axalta i Västervik del av ett studentuppdrag inom kursen Six Sigma. Resultatet blev värdefulla förbättringsförslag som företaget kunde arbeta vidare med.

Läs mer

Studenternas arbete skapade förutsättningar för förbättring

Som ett led i utvecklingsarbetet för att effektivisera produktionen har Ankarsrum Motors AB samarbetat med civilingenjörsstudenter från Linköpings universitet. Studenternas insats gav resultat som företaget sedan haft nytta av i sitt förbättringsarbete.

Läs mer