LiU-studenter genomförde viktig miljöutredning

En grupp LiU-studenters granskning av Skandinaviska Byggelements miljöledningssystem ledde fram till en rapport som använts som en förberedelse till företagets ISO-certifiering.

För ett företag kan det vara mycket värdefullt att några som har de senast uppdaterade kunskaperna tittar på delar av verksamheten, utan redan fastslagna uppfattningar om själva företaget eller branschen det verkar i. Tack vare Linköpings universitets breda utbildningsprogram kan grupperna sättas samman med skiftande kompetenser för att matcha olika uppgifter på bästa sätt. 

– Det finns många exempel på att våra studenter agerat ögonöppnare och kommit med förslag på förbättringar som företagen haft stor nytta av. Skandinaviska Byggelement AB i Katrineholm är ett i en rad företag som vi lärt känna och som har sagt att de är mycket nöjda med vad studenterna åstadkommit. Det berättar Olof Hjelm, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Han är en av handledarna för de civilingenjörsstudenter som går programmet Energi, miljö, management och som under sitt tredje år gör ett kandidatarbete inom Energi och miljö – till exempel i form av en konkret arbetsuppgift åt ett företag. 

– Tillsammans med företaget kommer vi överens om en lämplig uppgift för den grupp studenter som under några månader ska genomföra ett uppdrag, skriva en rapport och presentera resultatet vid ett seminarium dit representanter från företaget bjuds in. Det blir vanligen väldigt bra diskussioner och leder ofta till fortsatta kontakter med företaget, säger Olof Hjelm och fortsätter:

– Naturligtvis är det oerhört nyttigt för studenterna att få göra ett riktigt uppdrag, det stärker självförtroendet att inse att man redan på sitt tredje år av utbildningen har tillräckligt med kunskaper för att kunna bidra med något som företaget har nytta av. 

Mårten Grothérus är KMA-samordnare (kvalitet-, miljö-, arbetsmiljösamordnare) på Skandinaviska Byggelement i Katrineholm som med sina 120 anställda är den största fabriken av totalt fem i koncernen. Han var kontaktperson för den grupp av sju studenter som gjorde sitt kandidatarbete i form av en specifik miljöutredning för att förbereda företaget för en ISO-certifiering. 

– Vi hade flera problemställningar som vi behövde ta itu med, så när representanter från LiU Relation och näringslivsenheten på Katrineholms kommun presenterade erbjudandet att få hjälp av en grupp studenter så nappade vi på det. Jag är själv alumn från LiU och hade rätt höga förväntningar, men resultatet blev mycket bättre än jag hade trott. Jag är imponerad, berättar Mårten Grothérus.