Om Studentuppdrag.se

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten och hör till de svenska universitet som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession. Här läser 32 400 studenter vilka är fördelade på 120 utbildningsprogram och 550 fristående kurser.

På Linköpings universitet är det viktigt att utbildningen har en nära koppling till professionen. Därför genomförs många projektkurser som skarpa uppdrag med direkt koppling till näringsliv och samhälle. För att möjliggöra för verksamheter att ta del av dessa projektkurser startade LiU Relation Studentuppdrag.se. Här matchas uppdrag med student på ett enkelt och effektivt sätt.

LiU Relation har universitetets uppdrag att öka samverkan mellan universitetet och näringsliv/samhälle och verkar för att kunskap från LiU kommer samhället till nytta samt kopplar externa behov till universitetets verksamheter.

Med finansiering från

Utvecklingen av denna sidan har
finansierats med medel från Tillväxtverket.

Kan vi hjälpa dig?

När du önskar samverka med Linköpings universitet är LiU Relation din väg in. Kontakta oss för att tillsammans hitta den bästa lösningen för dig.