Studenternas arbete skapade förutsättningar för förbättring

Som ett led i utvecklingsarbetet för att effektivisera produktionen har Ankarsrum Motors AB samarbetat med civilingenjörsstudenter från Linköpings universitet. Studenternas insats gav resultat som företaget sedan haft nytta av i sitt förbättringsarbete.

Hos Ankarsrum Motors ligger tyngdpunkten i deras tillverkning på lösningar med hög teknisk nivå. Konkurrensen för industriföretag är stenhård och det gäller att hela tiden utvecklas och förändras. En utmaning där studentuppdrag visat sig vara en bra möjlighet.

Ankarsrum Motors har anlitat studenter från LiU vid flera tillfällen. De har bland annat genomfört ett Quality Managment-projekt där fyra civilingenjörsstudenter analyserade produktions- och materialflöden kring en produkt som har stora möjligheter till volymökningar.

De har även tagit hjälp av två studenter från Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi. Då handlade det om ett Six Sigma-projekt där studenterna analyserade maskinutnyttjandet i en av fabrikens produktionslinor för att identifiera de största orsakerna till stillestånd och systematiskt ta fram förbättringsförslag.

– Jag blev supernöjd. De är trevliga, drivande och självgående studenter som jobbade jättebra. De lyssnade och intervjuade operatörer och andra intressenter som komplement till att analysera statistiken. De kom hit en gång i veckan och lärde känna flera av våra 80 anställda. Vi supportade med deras resekostnader, logi och lunch. Och så hade de ett rum att sitta och arbeta i när de var här, berättar Benny Ahlsén Leankoordinator på Ankarsrum Motors.

Six Sigma-projektet gav Ankarsrum Motors ett underlag med faktorer som de tidigare hade anat men som inte varit belagda med fakta innan studenternas uppdrag.

– Vi kommer att ha verklig nytta av deras arbete, fortsätter Benny. Eftersom jag tror på kontinuitet och tycker att vi har skapat goda rutiner är jag övertygad om att vi kommer att samarbeta med LiU:s studenter även i framtiden.