Studenten som blev företagets produktexpert

Genom studentuppdrag.se kom Image Systems i Linköping i kontakt med drivna studenter från Linköpings universitet. Samarbetet utvecklades sen vidare till ett examensarbete och landade tillslut i att en av studenterna rekryterades till företaget.

Image System stod i slutskedet på ett utvecklingsprojekt av en ny produkt för mätteknik och valde att anlita några studenter genom Studentuppdrag.se för att analysera produkten och dess användningsområde.

Studenterna lämnade över sitt resultat och efter uppdraget insåg Image Systems att programvaran behövde ytterligare arbete. De beslutade sig då för att ta in samma studenter för att även göra ett exjobb.

– Exjobbet blev mycket lyckosamt. Vi skulle helt klart vilja ha flera samarbeten med LiU i framtiden. Det är viktigt att det finns en brygga, likt studentuppdrag.se, mellan universitet och näringsliv. Man har inte tid eller kunskap att hitta rätt kontakter själv, berättar Johan Friberg, Managing Director på Image Systems.

Numera är en av studenterna som arbetade med programvaran i både projektarbetet och som exjobb anställd hos Image Systems som produktexpert på den nya programvaran. För Image Systems har det varit betydelsefullt att lära känna och testa kunskapen genom uppdrag under studietiden. Företaget har svårt att rekrytera personer med den kompetens som behövs. Samarbetet med LiU har visat sig utgöra en viktig testperiod för framtida rekryteringar.