Six Sigma – Studentuppdrag som levererar märkbara resultat

För att få stöd i utvecklingen av produktionsprocesserna tog Axalta i Västervik del av ett studentuppdrag inom kursen Six Sigma. Resultatet blev värdefulla förbättringsförslag som företaget kunde arbeta vidare med.

För att få stöd i utvecklingen av produktionsprocesserna tog Axalta i Västervik del av ett studentuppdrag inom kursen Six Sigma. Resultatet blev värdefulla förbättringsförslag som företaget kunde arbeta vidare med.