Utveckling av företags energi- miljö- och hållbarhetsarbete

Ta hjälp av framtidens hållbarhetsingenjörer till att utveckla ditt företags arbete med energi, miljö och hållbarhet!

Vad får uppdragsgivaren?

Vill du få ett helhetsgrepp på ditt företag ur energi-, miljö- och hållbarhetsperspektiv? Inom den här kursen genomför studenterna en nulägesanalys som hjälper dig att ta nästa steg.

Nulägesanalysen ger en beskrivning av företagets förbättringspotential och förslag ges på åtgärder och hur de kan införas. Åtgärderna handlar ofta om material- och energieffektivisering, förbättrade arbetssätt eller olika affärsutvecklingsidéer. Analysen kan användas för att inleda ett mer strukturerat hållbarhetsarbete eller till förnyelse av ett redan etablerat arbete.

Därutöver skriver studenterna uppsatser (liknande examensarbeten). Inriktningen på dessa bestäms i samråd med företaget och kan vara en utveckling eller fördjupning av nulägesanalysen. Det kan också vara mer fristående arbeten som bidrar till att utveckla hållbarhetsarbetet på ditt företag.

Hur går det till?

Under projektets första del  får du besök av en grupp studenter (ca 6 personer) som genomför datainsamling i form av mätningar, intervjuer och insamling av befintlig dokumentation. Utifrån analys av det insamlade materialet sammanställs nulägesanalysen i form av en kort rapport. Projektet genomförs enligt projektledningsmetodik motsvarande IPMA/PMI. Utöver studenternas projektgrupp finns också en expert- och styrgrupp på LiU som stöttar studenternas arbete.

Uppsatserna skrivs i par och handleds av personal på LiU. Här bistår företaget ofta med ytterligare material och idéer.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Alla typer av företag med någon typ av produkt eller tjänsteproduktion är av intresse. Även andra typer av organisationer (t.ex. kommunal verksamhet) är också välkomna. Medverkande företag utser en kontaktperson som ansvarar för kommunikationen mellan företaget och studentgruppens projektledare samt är allmänt behjälplig. Studenterna behöver även tillgång till personer med god insyn i företagets inköp, produktion och organisation. Beroende på verksamhet utför studenterna ibland mätningar på plats och måste då bistås med lämplig skyddsutrustning. Företaget förväntas delta i ett kortare grindmöte på LiU där studenterna rapporterar till projektets styrgrupp. Nulägesanalysen presenteras på en gemensam konferens där samtliga företag förväntas delta.

De fördjupande uppsatserna presenteras på en gemensam dag i slutet av maj och företagen bjuds även in till detta tillfälle.

Vi rekommenderar dessutom att studenterna presenterar resultatet på ditt företag i samband med t.ex. personal- eller ledningsgruppsmöten.

Beskrivning

Kursen ingår i civilingenjörsprogrammet Energi Miljö Management och ges under det tredje läsåret.

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TKMJ41

Uppdragsanmälan öppnar: 19 sep 2024

Ta hjälp av framtidens hållbarhetsingenjörer till att utveckla ditt företags arbete med energi, miljö och hållbarhet!

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.