Systemverktyg för hållbar utveckling

Studenter kan hjälpa ditt företag eller din organisation att kartlägga och analysera era energisystem och energianvändning.

Vad får uppdragsgivaren?

Studenter, som läser om Energisystem, kan hjälpa ditt företag eller din organisation att kartlägga och analysera era energisystem och energianvändning. Studien görs som ett projektarbete med nära anknytning till pågående forskning kring industriers, byggnaders och även hela kommuners energisystem. Studenterna får här tillfälle att använda sina teoretiska kunskaper i praktiken. Du kan välja om du vill att de ska studera energisystemet inom hela din organisation, eller inom någon avgränsad del. Här följer några exempel på tänkbara uppgifter:

  • Industriella energisystemanalyser
  • Analys av byggnaders energisystem
  • Förnybara framtida energisystem
  • Effektiviseringsåtgärder
  • Analys av regionala eller kommunala energisystem
  • Konsekvenser av konvertering från el till fjärrvärme
  • Ekonomiska effekter och klimatpåverkan av olika energilösningar
  • Användning av ny förnyelsebar energi-teknik

Hur går det till?

Studenterna jobbar i smågrupper om 2–3 personer och besöker företaget minst 3–4 gånger för att samla in data, göra mätningar m m. När analysen är klar redovisas resultatet i form av en rapport, som skickas till er. Den presenteras muntligt på universitetet och du som uppdragsgivare är mycket välkommen att vara med då. En muntlig presentation på företaget kan också göras om ni kommer överens med gruppen om det.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Studenterna måste få tillgång till en person som arbetar med energifrågor hos er och som kan fungera som handledare.Kontaktpersonen måste finnas med vid besöken och dessutom ha tid och möjlighet att besvara frågor per telefon eller e-post. Kostnaderna begränsar sig, i övrigt, till studenternas resor och överenskomna utlägg. Anmäl intresse i god tid innan det vara aktuellt för er, så underlättas planeringen.

Beskrivning

Kursen, som detta uppdrag kan genomföras inom, heter Energisystem och ges för studenter som går sista året på civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Industriell ekonomi eller på högskoleingenjörsutbildningen Maskinteknik.

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TMPE07

Anmäl uppdrag senast: 9 jun 2024

Studenter kan hjälpa ditt företag eller din organisation att kartlägga och analysera era energisystem och energianvändning.

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.