Förbättrad produktutveckling

Ditt företag får en kartläggning och analys av er produktutvecklingsprocess, med förbättringsförslag utifrån era behov.

Vad får uppdragsgivaren?

I det här tillämpningsuppdraget får ditt företag en kartläggning och analys av er produktutvecklingsprocess, med förbättringsförslag utifrån era behov. Ni får också en viss jämförelse med produktutvecklingsprocesserna på andra företag.

Hur går det till?

Studenterna jobbar i grupper om 4–5 personer. Kontakten mellan företaget och studenterna sker via besök, e-post och telefon. Om så önskas hålls företagets identitet hemlig för övriga studenter i kursen och i rapporten. För att kunna genomföra uppdraget måste studenterna få möjlighet att intervjua minst två personer som ansvarar för, och är involverade i, er produktutveckling. Ju fler de får möjlighet att intervjua, desto bättre underlag har de för sin analys. Intervjuerna tar cirka 30-60 minuter per person och i vissa fall intervjuas flera personer samtidigt. Som komplement till intervjuerna är det bra om studenterna får tillgång till eventuell dokumentation av hur den nuvarande produktutvecklingsprocessen ser ut och vilken typ av produkter företaget fokuserar på. För att säkerställa att studenterna har uppfattat de intervjuade rätt är det bra om de efter intervjuerna får stämma av sina resultat / renskrivna intervjuer. Vid seminarier som arrangeras på universitetet kommer de olika studentgrupperna diskutera och analysera deras olika företags produktutvecklingsprocesser. De kommer i detta sammanhang även diskutera dessa utifrån ett teoretiskt perspektiv. Resultaten presenteras muntligt på universitetet och du/ni som uppdragsgivare är mycket välkomna att var med då. Om ni önskar en muntlig presentation på företaget kommer ni själva överens med studenterna om det. En sådan redovisning brukar vara mycket uppskattad av båda parter. Kursen pågår under tiden januari till maj. Studenterna kontaktar i slutet av februari ditt företag och intervjuerna sker efter överenskommelse under mars. Arbetet redovisas i slutet av maj.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Vi söker främst företag med minst fem anställda, som utvecklar fysiska produkter. Medverkande företag måste ha en egen produktutveckling, alternativt vara i begrepp att starta upp en egen produktutveckling. I det sistnämnda fallet måste företaget ha ett antal personer som är intresserade av produktutveckling, så att studenterna kan få fram data för sin analys.

Beskrivning

Kursen ingår i programmet Civilingenjör Design och Produktutveckling. Studenterna går årskurs 3 eller högre.

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TKMJ34

Uppdragsanmälan öppnar: 10 okt 2024

Ditt företag får en kartläggning och analys av er produktutvecklingsprocess, med förbättringsförslag utifrån era behov.

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.