Utredningsuppdrag inom produktionsledning

Studenter kan hjälpa dig och din verksamhet att förbättra material- och produktionsstyrningen i den egna tillverkningen.

Vad får uppdragsgivaren?

Material- och produktionsstyrning är ett stort tillämpningsområde där våra studenter har spetskunskaper. Studenterna genomför en utredning inom föreslaget område och kommer med rekommendationer baserade på de senaste teorierna inom produktionsledning. Vilket område som skall undersökas bestäms i samråd mellan företaget och universitetet. Exempel på uppgifter som kan utföras av studenterna:

  • Prognoshantering och nedbrytning av prognoser inom materialbehovssystemet.
  • Utvärdering av olika material och produktionsstyrningsfilosofier.
  • Undersöka möjligheterna för implementering av Lean produktion.

Kursen ges för studenter som läser sista året på civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi, Maskinteknik och det internationella masterprogrammet Industrial Engineering and Management. Studenterna har sedan tidigare kunskaper inom produktionsledning och Operations Management och får nu tillfälle att fördjupa och tillämpa sina färdigheter i praktiken. Företaget får en utredning om relevanta frågor inom produktionsledning.

Hur går det till?

Studenterna arbetar i mindre grupper om ca 4 studenter och besöker verksamheten flera gånger under tiden september till december. Det kan också vara aktuellt att genomföra sökningar i företagets datasystem. När arbetet är klart redovisas analys och resultat i en rapport samt vid ett seminarium hos verksamheten.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren ska ha en egen produktion och/eller tillverkning. En kontaktperson ska utses på verksamheten som tillhandahåller studenterna med kontakter inför intervjuer och datainsamling. Kontaktpersonen kan också behöva besvara ytterligare frågor per telefon och/eller e-post. Kostnaderna begränsas till att ersätta studenternas resor i samband med besöken samt att täcka eventuella överenskomna utlägg. Kursen – och därmed studenternas arbete med era uppdrag – pågår från augusti till december. Deltagande bekräftas senast i juni.

Beskrivning

Kursen ingår i programmet Industriell ekonomi och Maskinteknik och pågår under årskurs 5 eller i det internationella masterprogrammet Industrial Engineering and Management under årskurs 2. Efter avslutade studier kommer studenterna bland annat att kunna arbeta som konsulter inom produktionsutveckling eller verksamhetsutveckling inom produktion.

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4 studenter

Nivå: Master

Kurskod: TPPE73

Anmäl uppdrag senast: 10 aug 2024

Studenter kan hjälpa dig och din verksamhet att förbättra material- och produktionsstyrningen i den egna tillverkningen.

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.