Livscykelanalys av ett företags produkt eller tjänst

Behöver ditt företag/organisation veta mer om er produkt eller tjänsts miljöpåverkan? Låt våra studenter utföra fullständiga livscykelanalyser på dem.

Vad får uppdragsgivaren?

Under hela vårtermin utför studenter livscykelanalyser på uppdrag av företag. Analysen kommer att levereras i form av en rapport och en muntlig presentation.

Livscykelanalysen kommer genomföras av civilingenjörer på fjärde året från energi, miljö och managementprogrammet och kursen ges från januari till maj.  Studenterna är normalt sett väldigt motiverade att jobba mot företag och har i flera fall levererat rapporter av högsta klass som har använts av företagen både för intern och extern kommunikation.

 

Hur går det till?

Studenterna arbetar i grupper om 5-6 personer och varje grupp får ett fall som de skall utföra. Varje student förväntas spendera 4 veckors heltidsstudier på kursen så varje fall får lite över 20 veckors arbete nedlagt. Under våren så blir grupperna handledda av lärare och olika delar av arbetet kommer att diskuteras i hela klassen i seminarium med olika fokus (systemgränser, osäkerheter, hur ser en LCA-rapport ut? Etc.).

Under projektets gång så kommer studenterna hålla kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren. Normalt sett så brukar studentgrupperna besöka uppdragsgivaren minst 2 gånger under kursens gång. En gång i början för att definiera uppdraget och sedan antingen någon gång i mitten eller så mot slutet för en presentation av arbetet.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Det som behövs från uppdragsgivaren är en kunskap om värdekedjan runt sin produkt och tjänst. För att studenterna skall komma igång med datainsamling så snabbt som möjligt kan det vara bra att fundera över om det är något specifikt användningsfall som skall studeras och i så fall vilka är de viktigaste aktörerna i det fallet (underleverantörer, kunder, logistikföretag etc.).

Data i form av energianvändning och utsläpp från den egna verksamheten är en fördel men går oftast att göra antaganden kring om det inte finns tillgängligt.

Beskrivning

Kursen som detta uppdrag utförs inom heter “Miljösystemanalytiska verktyg” och ges i fjärde årskursen inom civilingenjörsprogrammet Energi, Miljö och Management.

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 5-6

Nivå: master

Kurskod: TKMJ47

Uppdragsanmälan öppnar: 10 sep 2024

Behöver ditt företag/organisation veta mer om er produkt eller tjänsts miljöpåverkan? Låt våra studenter utföra fullständiga livscykelanalyser på dem.

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.