Verksamhetsförlagd utbildning inom arbetsterapi

Få nytta av arbetsterapeutisk kunskap rörande människors hälsa, ergonomi, meningsfulla aktiviteter, miljöns betydelse för aktivitet, tillgänglighet, delaktighet och funktionsnedsättningars påverkan på aktivitet.

Vad får uppdragsgivaren?

Ni erbjuds möjlighet att i form av en studentresurs under 7 veckor, på ett praktiskt sätt, få nytta av arbetsterapeutisk kunskap rörande människors hälsa, ergonomi, meningsfulla aktiviteter, miljöns betydelse för aktivitet, tillgänglighet, delaktighet och funktionsnedsättningars påverkan på aktivitet. Exempel på tänkbara uppgifter:

  • Arbetsterapeutiska insatser som förebygger, förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitetsförmåga – detta kan göras på individ, grupp eller organisationsnivå
  • Olika typer av gruppaktiviteter kan genomföras med fokus kring aktivitet och hälsa
  • Utifrån de aktiviteter som personer, grupper vill klara av att utföra kan studenten utveckla/träna fysiska, kognitiva och sociala färdigheter för dessa eller att anpassa miljön
  • Utredning av vanor och rutiner hos personer eller grupper för att på så sätt utveckla nya sätt för att bättre hantera vardagen
  • Rådgivning kring ergonomi, hälsa och tekniska hjälpmedel såväl som kring olika typer av miljöer
  • Anpassning av din arbetsplats – både fysiskt och psykosocialt

Hur går det till?

Studenten arbetar självständigt med stöd av handledaren från Linköpings Universitet och handledare i er verksamhet. Studenten bör vara på plats i er verksamhet minst 32 timmar/ vecka I samråd med er. Det är att föredra om ett studiebesök kan göras i god tid innan praktikperioden där student och handledare tillsammans går igenom förutsättningarna. Utifrån dessa förutsättningar och de lärandemål som finns från Linköpings universitet kommer studenten sedan upprätta en lärandeplan. Detta är ett pedagogiskt verktyg för studenten och handledarna att konkret se hur studenten når sina mål. Under perioden kommer utvärderingssamtal göras halvtid och vid slutet av perioden tillsammans med stöd av material från Linköpings Universitet.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Verksamheten måste ha personer och miljöer och aktiviteter som studenter kan använda i sina uppgifter. Verksamheten behöver bistå med en handledare som med fördel kan ha akademisk examen. Handledaren bör stödja studenten i förståelse av verksamheten samt bidra till ett bedömningsunderlag gällande studentens insatser till handledaren från Linköpings Universitet Resor och andra omkostnader förenade med arbetet betalas av uppdragsgivaren.

Beskrivning

Kursen ingår i termin 6 Arbetsterapeutprogrammet och har en omfattning på 15 högskolepoäng.

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: -

Nivå: -

Kurskod: 8ATG62

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Få nytta av arbetsterapeutisk kunskap rörande människors hälsa, ergonomi, meningsfulla aktiviteter, miljöns betydelse för aktivitet, tillgänglighet, delaktighet och funktionsnedsättningars påverkan...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.