Processer för innovation och entreprenörskap

Projektet genomförs på uppdrag av företag/organisationer som är intresserade av innovationsledning eller entreprenörskap. Det kan handla om företag/organisationer som redan har bra processer och ledarskap för innovation eller som vill förbättra och få sina nuvarande processer belysta.

Vad får uppdragsgivaren?

I denna kurs genomför studenter, som går sista året på civilingenjörsutbildningen Design och produktutveckling, ett projekt där innovation och entreprenörskap står i fokus. Projektet genomförs på uppdrag av företag/organisationer som är intresserade av innovationsledning eller entreprenörskap. Det kan handla om verksamheter som redan har bra processer och ledarskap för innovation eller som vill förbättra och få sina nuvarande processer belysta. Företaget/organisationen får ett utredningsarbete där styrkor och svagheter presenteras tillsammans med nya lösningar och eventuella förbättringsförslag. Tidigare projektgrupper har bl a analyserat kreativitets- och innovationsklimatet i verksamheten som exempelvis hur idéstöd, idétid, öppenhet, tillit och utmaningar ser ut i organisationen. Andra arbeten har fokuserat på kritiska steg i innovationsprocessen eller intressenter kopplade till innovationer som kunder och leverantörer. Studenterna har studerat produktinnovationer men också tjänste- och organisatoriska innovationer.

Hur går det till?

Under kursens gång genomför studenterna ett studiebesök hos uppdragsgivaren för att informera sig om verksamheten och organisationen. Vill uppdragsgivaren sedan få belyst innovationsprocesser på projektnivå kan anställda i verksamheten behöva intervjuas. Den informationen ligger sedan till grund för en analys. Man arbetar i grupper om fyra till fem personer och tillämpar sina teoretiska kunskaper i ett verkligt sammanhang. När arbetet är färdigt presenteras det i form av en rapport som skickas till uppdragsgivaren. Gruppen gör också en muntlig presentation på universitetet, och du som uppdragsgivare är mycket välkommen att vara med där.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Medverkande företag/organisation ska ha minst tio anställda och ligga inom ca en timmes resväg från Linköping. Företaget/organisationen kan ha egen tillverkning, men rena tjänsteföretag/organisationer är också välkomna. Vid de besök som studenterna gör hos uppdragsgivaren behöver de få tillgång till lämpliga personer som kan ta sig tid att informera om verksamheten och organisationen. I ett mindre företag/organisation kan det röra sig om företagsledningen. Om företaget/organisationen är lite större är det chefer på mellannivå (på exempelvis en produktutvecklingsavdelning) man i ett första besök ska träffa. Vill företaget/organisationen sedan få belyst innovationsprocesser på projektnivå kan anställda på företaget/organisationen behöva intervjuas.

Beskrivning

Kursen ingår i programmen Design och produktutveckling och pågår under sista året. Efter avslutade studier fås en civilingenjörsexamen.

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TMPI02

Anmäl uppdrag senast: 25 maj 2024

Projektet genomförs på uppdrag av företag/organisationer som är intresserade av innovationsledning eller entreprenörskap. Det kan handla om företag/organisationer som redan har bra...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.