Design av behovsanpassade system

Din verksamhet får som beställare färdiga specifikationer, som kan användas som underlag och stöd för inköp och implementering av nya datasystem samt för eventuell framtida vidareutveckling.

Vad får uppdragsgivaren?

Din verksamhet får som beställare färdiga specifikationer, som kan användas som underlag och stöd för inköp och implementering av nya datasystem samt för eventuell framtida vidareutveckling. I detta ingår följande:

  • En användar- och domänanalys, inklusive kravsammanställning och s k personas (beskrivningar av typiska slutanvändares behov och karaktäristiska drag)
  • En ramverksdesign
  • En detaljdesign

Exempel på tidigare uppdrag:

  • Omdesign av ett intranät
  • Design av ett lärarportfoliosystem
  • Omdesign av en webbplats

Hur går det till?

Kursen är frivillig, så studenterna är oftast väldigt motiverade och intresserade. Hela kursen är i princip en enda stor projektuppgift som genomförs i grupper om ca 5–6 studenter. Enligt uppdragsbeskrivningen tar studenterna kontakt med intressenterna (se nedan) och genomför intervjuer för att djupare utreda behov och önskemål. Därefter kommer intervjuer att genomföras även med potentiella slutanvändare. Informationen sammanställs i så kallade personor, samt i form av krav. Därefter utarbetas en övergripande ramverksdesign, följt av prototypframtagning. I slutet av kursen överlämnas en sammanställning till beställaren innehållande personor och krav, samt ett designförslag i form av en pappersprototyp, med tillhörande kommentarer från en utvärdering.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

  • Beskrivning av den sökta / avsedda produkten.
  • Kontaktinformation till minst två intressenter (personer i den beställande organisationen som har ett intresse i produkten, men som inte förväntas bli slutanvändare). Det kan vara marknadsförare, produktägare, utvecklare, testare, etc. och får gärna företräda olika perspektiv. Intressenterna måste kunna kan ställa upp för intervjuer i början av kursen, på max en timma per person. Intervjuerna spelas in, men behandlas konfidentiellt.
  • För att intervjuer ska kunna genomföras på plats är det önskvärt att intressenterna finns tillgängliga vid studenternas besök, men de kan även genomföras per telefon.

Beskrivning

Kursen som denna tillämpningsuppgift ingår i, är en del i kandidatprogrammet i Kognitionsvetenskap (tvärvetenskapligt forskningsområde om det mänskliga tänkandets natur).

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: 5-6

Nivå: –

Kurskod: 729G22

Uppdragsanmälan öppnar: 1 jan 2025

Din verksamhet får som beställare färdiga specifikationer, som kan användas som underlag och stöd för inköp och implementering av nya datasystem...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.