Arbetsplatsförlagt grafiskt designprojekt

Studenter som resurs för involvering i skarpa projekt – allt ifrån att medverka i både planering och genomförande till att arbeta självständigt med detta på arbetsplatsen.

Vad får uppdragsgivaren?

Företaget får under en period av 7-9 veckor under vårterminen en eller ett par studenter som kan vara en resurs och tillgång i verksamheten. Dessa läser andra året på kandidatutbildningen i Grafisk design och kommunikation. Studenterna har en del av utbildningen verksamhetsförlagd, både för att kunna tillämpa sina kunskaper och för att få en inblick i yrkesverksamhet inom grafisk design, mediekommunikation eller liknande.

Hur går det till?

Studenterna har vid det här laget god kännedom om verktyg och metoder för grafisk design och kommunikation, för tryckt och digital publicering. Studenterna har grundläggande kunskaper i och förväntas utveckla sina erfarenheter av kreatörsrollen, managementprocesser som strategiutveckling eller projektledning och/eller medieproduktion i yrkesverksamhet. De ska ha god förmåga till självständigt arbete.

Tidsramen för den verksamhetsförlagda utbildningen innebär att studenterna kan arbeta på heltid med detta under 7-9 veckor under vårterminens senare del.

Förutom de arbetsuppgifter de får på arbetsplatsen har de med sig en uppgift att redovisa efter praktiken: hur kommunikationsprocesserna fungerar på den arbetsplats där de är. Det kan handla om hur kommunikationen med kund och leverantörer går till eller om intern kommunikation, t.ex. mellan avdelningar eller mellan huvudkontor och distriktskontor (även kontor i andra länder).

Kursen pågår under tiden mars till maj.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Intressanta företag kan vara reklambyråer, marknadsavdelningar på större företag, event-byråer eller annan liknande verksamhet. Även organisationer och föreningar som sysslar med grafisk verksamhet är givetvis intressanta.

Som företagare förväntas du ge plats åt och handleda studenten de veckor denne är på ert företag. Om studenten blir involverad i projekt hos er redan före ”praktikveckorna” bör ni givetvis ge den information som behövs för att studenten skall kunna göra en fullgod insats.

Beskrivning

Kursen ingår i kandidatprogrammet Grafisk Design & Kommunikation. Läs mer på http://www.gdk.nu

Uppdragets längd: 7-9 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Kandidat

Kurskod: TNGD35

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Studenter som resurs för involvering i skarpa projekt – allt ifrån att medverka i både planering och genomförande till att...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.