Agil systemutveckling

Har du ett interaktivt system du vill utveckla? Vi har innovativa studenter som vill arbeta tillsammans med dig i ett agilt systemutvecklingsprojekt för att leverera en högkvalitativ produkt!

Vad får uppdragsgivaren?

Du får programvara och dokumentation som producerats i en iterativ och agil process där studenterna arbetat nära uppdragsgivaren för att fånga deras behov.

Exampel på projekt som tidigare utförts är:

 • Utveckling av mobilapp för hjärtinfarktspatienter
 • Utveckling av web-baserade digitala läromedel
 • Framtagning av prototyp för intelligent bibliotekssökning

Projekten kan vara både att göra något från början eller att gå in i ett befintligt system och vidareutveckla det. Det ska dock röra sig om utveckling av nya funktioner.

Hur går det till?

 • Uppdragsgivaren skickar in ett förslag via denna sida.
 • Kursansvarig väljer av dessa ut 6-8 projekt som genomförs under den aktuella kursomgången.
 • De utvalda uppdragsgivarna presenterar muntligt sin idé om vad de vill ha utvecklat för studenterna.
 • Studenterna väljer projekt efter intresse. Vanligtvis får alla projekt som presenteras en studentgrupp, men ibland kan ett projekt utgå, t ex om det är färre studenter på kursen än vad som planerats för.
 • Den första veckan levererar uppdragsgivaren en vision för systemet och initiala krav i form av user stories. De har möten med studentgruppen för att gå igenom dessa.
 • Därefter arbetar studenterna i 6 iterationer/sprinter där uppdragsgivaren bör vara tillgänglig via mail eller telefon och eventuellt enstaka möten för att klargöra otydligheter eller planera om projektet vid behov.
 • Vid varje iterations slut förväntas uppdragsgivaren delta i en demo/testsession, samt diskussion av nästa iterations omfång och innehåll.
 • I slutet av terminen överlämnar studenterna all kod och eventuell dokumentation till uppdragsgivaren.
 • Vid behov skrivs ett sekretessavtal och avtal om ägende- och nyttjande-rätt i början av projektet.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren ska ha en tydlig bild av systemet man önskar utvecklat. Det ska finnas en övergripande vision, specifik funktionalitet och tydliga användningsfall för studenterna att arbeta utifrån. En initial specifikation ska finnas eller tas fram redan under den första veckan på kursen/projektet. Därefter kan krav och funktionalitet specificeras under projektets gång. Uppdragsgivaren ska vara tydlig med vilka tekniska plattformar som bör eller måste användas. Vid prototyputveckling kan det lämnas fritt för studenterna att välja om det inte finns några begränsningar från uppdragsgivaren.

Uppdragsgivaren bör också har eller kunna införskaffa grundläggande kunskap om agil systemutveckling och vad det innebär när det gäller att arbeta nära utvecklarna, och att uttrycka krav utifrån användningsfall, s.k. user stories.

Uppdragsgivaren ska kunna ha fysiska möten med studenterna på universitetet i Linköping minst 7 gånger under projektets gång, ungefär varannan vecka.

Uppdragsgivaren ska i sin intresseanmälan tydligt ange om det krävs sekretessavtal med studenterna och hur man ser på ägande- och nyttjande-rätt för studenter som uvecklar systemet och uppdraggivarens företag eller organisation.

Projekten vänder sig i första hand till mindre företag eller offentliga organisationer i Linköping med omnejd.

Beskrivning

Kursen läses av studenter på programmet Innovativ Programmering på våren i årskurs 2. Studenterna har tidigare genomfört flera projekt.

Uppdragets längd: Totalt 5 veckors heltidsarbete utspritt på 14 v

Antal studenter: 6-8

Nivå: Kandidat

Kurskod: TDP029

Uppdragsanmälan öppnar: 31 jul 2024

Har du ett interaktivt system du vill utveckla? Vi har innovativa studenter som vill arbeta tillsammans med dig i ett...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.