Agil systemutveckling

Har du ett interaktivt system du vill utveckla? Vi har innovativa studenter som vill arbeta tillsammans med dig i ett agilt systemutvecklingsprojekt för att leverera en högkvalitativ produkt!

Vad får uppdragsgivaren?

Du får programvara och dokumentation som producerats i en iterativ och agil process där studenterna arbetat nära uppdragsgivaren för att fånga deras behov.

Exampel på projekt som tidigare utförts är:

 • Utveckling av mobilapp för hjärtinfarktspatienter
 • Utveckling av web-baserade digitala läromedel
 • Framtagning av prototyp för intelligent bibliotekssökning

Projekten kan vara både att göra något från början eller att gå in i ett befintligt system och vidareutveckla det. Det ska dock röra sig om utveckling av nya funktioner.

Hur går det till?

 • Uppdragsgivaren skickar in ett förslag via denna sida.
 • Kursansvarig väljer av dessa ut 4-5 projekt som genomförs under den aktuella kursomgången.
 • De utvalda uppdragsgivarna presenterar muntligt sin idé om vad de vill ha utvecklat för studenterna.
 • Studenterna väljer projekt efter intresse. Alla projekt som presenteras får en studentgrupp.
 • Den första veckan levererar uppdragsgivaren initiala krav i form av user stories. De har möten med studentgruppen för att gå igenom dessa.
 • Därefter arbetar studenterna i 6 iterationer/sprinter där uppdragsgivaren bör vara tillgänglig via mail eller telefon och eventuellt enstaka möten för att klargöra otydligheter eller planera om projektet vid behov.
 • Vid varje iterations slut förväntas uppdragsgivaren delta i en demo/testsession, samt diskussion av nästa iterations omfång och innehåll.
 • I slutet av terminen överlämnar studenterna all kod och eventuell dokumentation till uppdragsgivaren.
 • Vid behov skrivs ett sekretessavtal i början av projektet.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Projekten vänder sig i första hand till mindre företag eller offentliga organisationer i Linköping med omnejd. Uppdragsgivaren bör kunna ha fysiska möten med studenterna på universitetet i Linköping minst 7 gånger under projektets gång.

Beskrivning

Kursen läses av studenter på programmet Innovativ Programmering på våren i årskurs 2. Studenterna har tidigare genomfört flera projekt.

Uppdragets längd: Totalt 5 veckors heltidsarbete utspritt på 14 v
Antal studenter: 5-6
Kandidat/master: Kandidat
Kurskod: TDP029
Anmälan öppnar: 1 Sep

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.
Kontakta gärna LiU Relation på 013-282448 för andra uppdragsmöjligheter.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.